Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Contact met arbeidsmiddelen

Arbeidsmiddelen zijn 'alle op de arbeidsplaats gebruikte machines, apparaten, gereedschappen en installaties'. Arbeidsmiddelen maken het werk in de bouwnijverheid lichter en gemakkelijker. Goed onderhoud van de arbeidsmiddelen is niet alleen van belang voor hun levensduur, maar ook noodzakelijk voor de veiligheid van werknemers die ermee werken.

Wat zijn de risico’s van contact met arbeidsmiddelen en welke maatregelen kun je nemen om er veilig mee te werken?

Werken met arbeidsmiddelen brengt risico's met zich mee. Deze risico's zijn groter tijdens het onderhoud en bij storingen. De belangrijkste risico's bij contact met arbeidsmiddelen zijn:

 • Wegschietende deeltjes door snijden, slijpen of zagen.
 • Beknellen en verwonden van lichaamsdelen door draaiende of bewegende delen van het arbeidsmiddel.
 • Snijwonden door scherpe messen, beitels of materialen.

Wat zijn veel voorkomende gevolgen?
Werken met aangedreven en/of draaiende arbeidsmiddelen kan gevaarlijk zijn:

 • Scherpe messen, beitels of materialen kunnen snijverwondingen veroorzaken (handen).
 • Door snijden, slijpen, hakken of zagen kunnen deeltjes wegvliegen (ogen en onbedekt lichaam).
 • Terugslag van werkstuk / te bewerken materiaal (bij draaiende zaag of draaiende beitel)
 • Door draaiende of bewegende delen kunnen kledingstukken of lichaamsdelen (handen en haren bijvoorbeeld) worden gegrepen. 
 • Letsel door hoge druk (hydrauliek of lucht).
 • Door onopgeruimde omgeving kans op verlies van evenwicht bij werken met arbeidsmiddel of vallen op (scherpe) bewegende delen.
 • Door bewegende delen is er knelgevaar.
 • Kans op elektrocutie.
 • Letsel door hoge druk (hydrauliek of lucht).

Een onderdeel van de wettelijke eisen is het regelmatig inspecteren en keuren (beoordelen) van arbeidsmiddelen. Deze moeten in goede staat zijn en op de juiste wijze worden gebruikt, zodat de veiligheid en de gezondheid van de werknemer tijdens het gebruik geen gevaar lopen. Aan deze wettelijke verplichting kan alleen worden voldaan als een arbeidsmiddel bij aanschaf in ieder geval voldoet aan wettelijke (arbo)normen en eisen.

Het Arbobesluit schrijft voor dat arbeidsmiddelen bij gebruik in veilige staat moeten zijn en dat ze periodiek gekeurd worden. Het Arbobesluit noemt echter geen frequentie. Het is raadzaam een veilige ondergrens van minstens eenmaal per jaar te hanteren. Indien arbeidsmiddelen minder dan éénmaal per jaar worden gebruikt, is het handiger om alleen voorafgaand aan het gebruik te inspecteren.

Nee, het merken met een sticker is niet verplicht. Een sticker maakt wel duidelijk dat het arbeidsmiddel is beoordeeld en wordt onderhouden. Op de sticker kan staan wanneer en door wie het arbeidsmiddel voor het laatst is beoordeeld en wanneer het arbeidsmiddel opnieuw moet worden gekeurd. Verder is het aan te bevelen het unieke materieelnummer (corresponderend met het onderhoudsboek en de manual) op de sticker te zetten.

contact