Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Elleboogklachten

Elleboogklachten zoals tenniselleboog en golferselleboog komen vaak voor in de bouw. Wist je dat er veel gereedschappen en hulpmiddelen zijn die elleboogklachten kunnen voorkomen?

 • Langdurig ongunstige werkhouding.
 • Het leveren van kracht en repeterende bewegingen van pols of elleboog. Helemaal bij een ongunstige polshouding (denk ook aan beelschermwerk).
 • Trillend gereedschap.

Over het algemeen kan gedoseerde rust de klachten verminderen. Volledige rust werkt niet goed, omdat de spieren door het niet gebruiken in conditie afnemen.

 • Ga eerst na of er technische of organisatorische aanpassingen mogelijk zijn die trillingen voorkomen.
 • Gebruik hulpmiddelen om belastende werkzaamheden voor de elleboog te beperken of kies voor een andere werkmethode.
 • Gebruik ergonomische handgereedschappen, elektrisch of door perslucht aangedreven (daardoor hoeft geen kracht en rotatie te worden geleverd).
 • Til zoveel mogelijk met twee handen, met de last zo dicht mogelijk bij het lichaam.
 • Neem regelmatig pauzes en wissel werkhoudingen af, vooral bij herhaalde bewegingen van de arm (bijvoorbeeld schroeven indraaien of hameren maar ook typen of muizen bij beeldschermwerk).
 • Gebruik trillingsarm gereedschap en knijp niet te hard bij het gebruik er van.
 • Houd je handen bij koud weer warm.
 • Zorg ook bij beeldschermwerk voor afwisseling van werkzaamheden, regelmatig korte pauzes en een goede werkhouding. 

Vraag advies aan je bedrijfsarts bij de arbodienst. Dat kan in het PAGO/DIA of plan een afspraak voor het spreekuur van de bedrijfsarts. Zo nodig kan de bedrijfsarts vervolgacties inzetten. De kosten hiervan betaalt Volandis. Weet je niet wie je bedrijfsarts is? Bel dan met de Vraagbaak van Volandis: 0341 - 499 299.

contact