Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon is een onafhankelijke deskundige die werknemers raadplegen als er sprake is van ongewenst gedrag. Naast pesten bestaat ongewenst gedrag uit agressie en geweld, intimidatie en discriminatie. Niet alleen als slachtoffer kan de werknemer contact opnemen, ook als collega of leidinggevende kan men de vertrouwenspersoon bellen.

Vertrouwelijk

Een vertrouwenspersoon zal elk gesprek vertrouwelijk behandelen. Dit houdt in dat de werknemer bepaalt of er een melding wordt besproken met de werkgever en/of het wordt behandeld door een klachtencommissie.

De sectoren Bouw & Infra en Afbouw hebben met Volandis afgesproken dat iedere door haar gecontracteerde arbodienst een vertrouwenspersoon beschikbaar heeft voor medewerkers. Deze service is kosteloos!

Deze vertrouwenspersonen kun je als volgt telefonisch bereiken:

Werkgevers zijn wettelijk verplicht beleid te hebben op het gebied van Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA). Als onderdeel hiervan moet er ook een beleid op ongewenst gedrag aanwezig zijn. In het werkgeverportaal ‘mijnVolandis’ vind je het sjabloon voor het opstellen van een beleidsdocument voor ongewenst gedrag. In dit sjabloon vind je ook handreikingen voor een veiligheidsbeleid en de klokkenluidersregeling (verplicht voor werkgevers met meer dan 50 werknemers).

Om het beleid PSA (voor de wet) geheel compleet te hebben, moet ook een beleid op werkdruk geïmplementeerd zijn. Ook hier is een handreiking voor werkgevers aanwezig in mijnVolandis.

De rol van vertrouwenspersoon wordt nader toegelicht in deze heldere video’s: Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen en Van Oss & Partners.

Delen via:

contact