Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon is een onafhankelijke deskundige die werknemers kunnen raadplegen als er sprake is van ongewenst gedrag. Voorbeelden van ongewenst gedrag zijn: pesten, agressie en geweld, intimidatie en discriminatie. Je kunt niet alleen als slachtoffer terecht bij de vertrouwenspersoon maar ook als collega of leidinggevende.

Een vertrouwenspersoon is verplicht elk gesprek vertrouwelijk te behandelen. Dit houdt in dat je als werknemer bepaalt of jouw melding wordt besproken met de werkgever en/of het behandeld wordt door een klachtencommissie.

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om beleid te hebben op het gebied van Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA). Onderdeel hiervan is beleid op ongewenst gedrag. In het werkgeverportaal ‘mijnVolandis’ vind je een sjabloon voor het opstellen van een beleidsdocument voor ongewenst gedrag. In dit sjabloon vind je ook voorbeelden voor een veiligheidsbeleid en de klokkenluidersregeling (verplicht voor werkgevers met meer dan 50 werknemers).

Voor een volledig beleid PSA (wettelijk) moet er ook beleid op werkdruk zijn. Ook hier is een voorbeeld voor werkgevers aanwezig in mijnVolandis.

De aanstelling van een interne vertrouwenspersoon past binnen het beleid PSA. Daarnaast kan de werkgever ook een externe vertrouwenspersoon contracteren. Vaak gaat dit via de arbodienst van de werkgever, maar dit kan ook met een geregistreerde en gecertificeerde vertrouwenspersoon.

Belangrijk is dat een werkgever met werknemers communiceert dat er een interne en/of externe vertrouwenspersoon beschikbaar is om, indien gewenst, te raadplegen.

Word je gepest of geconfronteerd met andere vormen van ongewenst gedrag? Blijf hier niet mee rondlopen!

Probeer het bespreekbaar te maken met de pester. Lukt dit niet of wil je advies over de aanpak? Bespreek het met je leidinggevende of de vertrouwenspersoon van jouw werkgever. Daarnaast heeft je werkgever ook de mogelijk om je te verwijzen naar een externe vertrouwenspersoon (gecontracteerd).

Biedt de werkgever deze mogelijkheden niet of vind je het prettiger om een deskundige buitende werkgever om te raadplegen, dan kan dat. Volandis heeft voor de sectoren Bouw & Infra en Afbouw een aantal vertrouwenspersonen die geraadpleegd kunnen worden.

Je privacy is gewaarborgd en deze service is kosteloos!

De sectoren Bouw & Infra en Afbouw hebben met Volandis afgesproken dat iedere gecontracteerde arbodienst een vertrouwenspersoon beschikbaar heeft voor werknemers als vangnetregeling.

Heeft een werkgever onverhoopt geen interne en/of externe vertrouwenspersoon voor de eigen werknemers of vindt de werknemer het prettiger om gebruik te maken van het vangnet? Onderstaande vertrouwenspersonen zijn bereikbaar voor een gesprek met werknemers in de bouw en infra. Deze service is kosteloos!

Deze vertrouwenspersonen kun je als volgt telefonisch bereiken:

De rol van vertrouwenspersoon wordt nader toegelicht in deze heldere video’s: Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen en Van Oss & Partners.

contact