Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Ontwikkeling

Onze maatschappij verandert in rap tempo. Voor bedrijven in de bouw- en infrasector betekent dat werken met nieuwe materialen, nieuwe werkmethoden en nieuwe gereedschappen en materieel. Hoe moeten bedrijven en werknemers zich ontwikkelen om aan deze veranderingen het hoofd te bieden?

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen in je bedrijfstak. Lees de vakbladen en spreek erover in je bedrijf.  Neem je werknemers mee op deze reis. Bepaal samen welke richting er gekozen wordt om aan te sluiten bij ontwikkelingen en anticipeer hierop. Als er een duidelijk doel gesteld wordt, werken mensen gemotiveerder. Daarnaast kun jij je opleidingsbeleid en budget beter bepalen en zijn je werknemers ook gemotiveerd om opleidingen te volgen.

Neem voor meer informatie of bij vragen contact op met de Vraagbaak van Volandis: 0341 499 299 / info@volandis.nl.

contact