Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Biologische agentia

Biologische agentia zijn levende organismen (bijvoorbeeld schimmels, bacteriën en virussen) die een infectie, allergie of vergiftiging kunnen veroorzaken. Ook stoffen van biologische oorsprong die geen levend organisme zijn, vallen onder deze groep (bijvoorbeeld producten van dode bacteriën zoals toxinen). 

Wat zijn de gevaren van blootstelling aan biologische agentia een welke maatregelen kun je nemen om gezondheidsschade te voorkomen?

Biologische agentia komen overal voor, maar in de bouwnijverheid vooral in oude gebouwen, riolen, verontreinigde grond en grondwater en natte bagger.

Blootstelling aan biologische agentia kan vervelende gevolgen hebben, zoals infecties van de luchtwegen, allergie, vergiftiging en zelfs kanker. Het effect is vaak na een paar dagen merkbaar, maar kan zich ook pas jaren later openbaren. Bijvoorbeeld in de vorm van hepatitis C of Lyme.

  • Zorg ervoor dat iedereen voldoende instructie/training heeft gehad over het veilig werken met biologische agentia.
  • Spreek als werkgever en werknemer met elkaar over de te nemen beschermingsmaatregelen en spreek elkaar indien nodig er ook op aan!

Werkgever en werknemer kunnen samen de volgende maatregelen nemen, op volgorde van de arbeidshygiënische strategie:

  • Zorg voor een goede risico inventarisatie en bijpassende maatregelen.
  • Rook, drink of eet niet tijdens de werkzaamheden.
  • Zorg voor goede werkkleding.
  • Zorg voor goede sanitaire voorzieningen als wasgelegenheid, zeep oogdouches en desinfectiemiddel voor de huid.
  • Reinig persoonlijke beschermingsmiddelen na gebruik.
  • Trek werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen uit na het werk en vermijd contact met andere kleding.
  • Breng werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen bij reiniging of vernietiging in een aparte verpakking weg.
contact