Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Arbocatalogi

De Arbowet bestaat voornamelijk uit doelvoorschriften. Deze bepalen het te bereiken beschermingsniveau van de werknemer. De overheid laat het aan werkgevers en werknemers over om afspraken te maken over de manier waarop deze doelen bereikt kunnen worden. Die afspraken zijn opgenomen in de arbocatalogi voor de bouw.

Bij haar controles neemt de Inspectie SZW de arbocatalogi als uitgangspunt. Bij ernstige overtredingen en misstanden wordt hard opgetreden. Afwijken van een arbocatalogus mag. De werkgever die afwijkende maatregelen toepast, moet bewijzen dat in ieder geval het vereiste beschermingsniveau wordt gerealiseerd.

Werkgevers en werknemers hebben gezamenlijk de verschillende arbocatalogi gemaakt. De arbocatalogus dient een duidelijk oplossingenboek te zijn. Centraal staan de concrete maatregelen tegen de belangrijkste risico's. Volandis ondersteunt het maken van de catalogi met kennis en voert de secretariële werkzaamheden uit.

Alle (goedgekeurde) arbocatalogi voor de bouwnijverheid vind je op www.arbocatalogi-bouwnijverheid.nl.

contact