Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

A-bladen

Bedrijven in de Bouw en Infra moeten voldoen aan wettelijke verplichtingen. Daarnaast zijn er andere regelingen, als Arbocatalogi en A-bladen, waar bedrijven rekening mee moeten houden. De Inspectie SZW controleert of de wetgeving wordt nageleefd. Zij richten zich hierbij vooral op werkgevers. Zij zijn immers in eerste instantie verantwoordelijk voor de naleving van de wet in hun bedrijf of instelling. Daarnaast hebben werknemers ook wettelijke verantwoordelijkheden, dus indien nodig wordt ook tegen hen opgetreden.

contact