Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Aanrijdgevaar

Aanrijdgevaar ontstaat daar waar met voertuigen wordt gereden. Bij wegwerkzaamheden treedt het gevaar op door langsrijdend verkeer in het werkvak. Of de wegwerker komt in het gebied voor verkeer en wordt daar aangereden.

Welke maatregelen kun je nemen om aanrijdgevaar te voorkomen?

In het werkvak (wegwerkzaamheden) kun je aangereden worden door auto’s en ander rijdend materieel. Daarnaast kun je als werknemers op bouwplaatsen aangereden worden door intern transport op de bouwwegen.

  • Hoorbare en zichtbare signalen van rijdende voertuigen dragen bij aan het herkennen van de gevarenzones. Zorg ervoor dat deze signalen te onderscheiden zijn, ondanks het vele geluid en het gebruik van gehoorbescherming.
  • Rijd met een lage snelheid.
  • Zorg bij het achteruitrijden voor doelmatige achteruitrijcamera’s afleesbaar voor de bestuurder.
  • Draag hoge zichtbaarheidskleding (verplicht).
  • Blijf uit de gevarenzone. Tijdens het plannen van de werkruimte en werkzaamheden moet dit leidend zijn (V&G-planner).
  • Maak het voor verkeersdeelnemers onmogelijk het werkvak binnen te komen door rondom het werkvak 'vrije ruimte' en 'veiligheidsruimte' aan te houden. De afscheiding tussen enerzijds de 'vrije ruimte', de 'veiligheidsruimte' en anderzijds de 'verkeersruimte' bestaat bij voorkeur uit een fysieke afscheiding, bijvoorbeeld een geleidebarrier.

Delen via:

contact