Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Leefstijlbegeleiding

Tijdens het PAGO kijkt de bedrijfsarts naar de gezondheid en leefstijl van de werknemer. Als tijdens het PAGO blijkt dat een werknemer een verhoogd hart- vaatziekte risico heeft en baat heeft bij begeleiding om zijn leefstijl te verbeteren, dan zal de bedrijfsarts de medewerker doorverwijzen naar een leefstijladviseur.

Voor verwijzing naar een leefstijladviseur kan een werknemer ook een afspraak maken voor het spreekuur van de bedrijfsarts. Als de werknemer akkoord gaat met deelname, dan neemt de adviseur contact op om een eerste afspraak te maken voor een begeleidingstraject van ongeveer een half jaar. Samen met de werknemer wordt gekeken naar passende vormen van voeding en beweging. De werknemer kan ook buiten werktijd met de adviseur afspreken. Wat er met de leefstijladviseur besproken wordt, is vertrouwelijk. Lees meer hierover in onderstaande folder.

contact