Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Updates

Volandis brengt een aantal keren in het jaar een ‘Update’ uit. Deze nieuwsbrief is bedoeld voor iedereen werkzaam bij of voor de arbodienst, ter ondersteuning van het werk voor de bouw. De updates bevatten onder andere vakinhoudelijk nieuws, belangrijke administratieve en logistieke informatie, informatie over de bij- en nascholing van bedrijfsartsen en andere deskundigen en interessante ontwikkelingen in de bedrijfstak.

Volandis stuurt de ‘Update’ naar de e-mailadressen van de bouwcoördinator. De bouwcoördinator is verantwoordelijk voor het doorgeven van de informatie aan de desbetreffende collega’s binnen de arbodienst. 

Verstuurde Updates
 

Update 33 

Cijfers | Werkdrukvoorziening voor Afbouw | Preventiezorgportaal | Zakkaartjes | Nascholing bouwartsen | Nieuw: Gericht periodiek onderzoek PUR | Voorstellen 

Update 32
Cijfers | Wijzigingen werkdrukvoorziening 2023 | Opleidingsnieuws: wijziging trainingsduur leefstijl bouwnijverheid | Opleidngsnieuws: opleidingsdata | Opleidingsnieuws: opleiding tot werkadviseur stopt | Uiterste verwerkingstermijn ISP-declaraties en data 2022 | Wetenschappelijk | Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beropesziekten (TSB) | Wijziging team IPZ | Wijziging uitvoeringsprocedures

Update 31 
Cijfers | Aanstellingskeuring | eHealth | ISO Hercertificering | Verlenging cao Bouw & Infra | Opleidingsdata | Hoe organiseer jij preventiezorg |Stappenplan preventiezorg | Nieuwe categorie in ziektecoderingen

Update 30 
Cijfers | Bedrijfstakatlas | Juridische duidelijkheid | Kaart met arbodiensten | Vangnet kick-off dagen| Stressfolder | Opleidingen | Werkdrukvoorziening

Update 29
Cijfers | Belangrijke verwijzingen | Opleiding bouwarts |Ongewenste omgangsvormen | Stappenkompas | Syllabus leefstijl

Update 28
Cijfers | Deskundigendag 2021 | Opleidingen |Oktoberbrief |Info!

Update 27
Pak je agenda | Taakdelegatie van de bedrijfsarts naar de arts | Data opleidingen 2021 bekend| Onderhandelingsresultaat cao Bouw & Infra 2021/2022 |Lab-bepalingen middels vingerprik? | Wijzigingen IPZ-team Volandis

Update 26
Flitscursus artsen | Verstrekte opdrachten vs uitvoering | Declaraties '20 | Activiteiten 2e lijn | Oorzaak stress in de bouw | Factsheet cao-pakket | Preventiegids

Update 25
Opdrachten versus uitvoering |Gesprekformulieren leefstijlbegeleiding | Nieuwe cao Bouw & Infra 2020 |Volandis Deskundigendag 2020 |Opleidingen |Herziene werkwijze PAGO | Wijziging PAGO+ vragenlijst

Update 24
Verstrekte opdrachten versus uitvoering | Vooraankondiging Q2 en Q3 | Vervolgactiviteiten | Opvolging DIA-actieplan| No-show onderzoek |De zomer bij IPZ 

Update 23
PAGO opkomst | Aanpassing in ISP | Wijziging opleidingsoverzicht | UTA-werkdrukvoorziening | CAS-code | Helpdesk Corona 

Update 22
Leeftijd AGO-J verhoogd tot en met 18 jaar |Schakelopleiding 2020 geannuleerd |Bijlage 4 en uitvoeringsprocedures aangepast 

Delen via:

contact