Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Informatie arboprofessionals

De bedrijfsarts heeft in de uitvoering van de preventiezorg het eerste contact met een werknemer in de bouw. Dit kan het PAGO of de DIA zijn, het AGO-J, een GPO of een spreekuur. Doelstelling van de preventiezorg is het voorkomen van ongevallen en beroepsziekten, het voorkomen van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Dat loopt parallel met werken aan ‘duurzame inzetbaarheid’, goed kunnen blijven werken tot een steeds hogere pensioenleeftijd. De bedrijfsarts kan daarbij samenwerken met werk- en leefstijladviseurs die specifieke cursussen voor de bouw hebben gevolgd. Het is ook mogelijk andere arboprofessionals in te zetten of te verwijzen voor medische diagnostiek en curatieve zorg. Er zijn diverse hulpmiddelen beschikbaar voor informatie, diagnostiek en advisering.

Diagnostische regel werkdruk/werkstress

In 2014 heeft SKB Onderzoek & Advies de 'diagnostische regel werkdruk/stress voor de bouw' ontwikkeld. Deze regel gaat uit van de antwoorden die de werknemer heeft gegeven in de PAGO-vragenlijst. Je kunt de regel ook buiten het PAGO gebruiken in het spreekuur bedrijfsarts of bij een GPO. Voor dit doel is een handige Exceltool gemaakt. Je vult de werkuren en psychische ziekten in, zet kruisjes bij de vragen en de tool geeft de eindconclusie op werkstress. Je kunt het bestand desgewenst toevoegen aan het medisch dossier.

Medio 2018 heeft Volandis de nieuwe PAGO+ Vragenlijst gepresenteerd. Deze vragenlijst is in gebruik bij de arbodiensten vanaf april 2019. SKB Onderzoek & Advies heeft hiervoor de 'diagnostische regel werkdruk/stress in de bouw' vernieuwd. In 2020 is de regel geëvalueerd en op het onderdeel sterk verhoogde werkdruk aangepast. De hand-out 2020 kun je gebruiken in een spreekuur en bij een GPO.

Delen via:

contact