Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Richtlijnen sociaal medische advisering (in revisie)

Arbouw heeft rond het jaar 2000 een tiental richtlijnen voor sociaal medische begeleiding uitgebracht. Voor een aantal onderwerpen zijn recentere richtlijnen van de NVAB beschikbaar. Gebruik de informatie van Arbouw dan als bouw aanvulling.

Volandis is in 2022 gestart met een project om de serie richtlijnen sociaal medische advisering te vervangen door werkwijzers preventiezorg. De eerste voor werkdruk en stress is per mei 2023 gereed.

contact