Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

De overeenkomst met Volandis

Arbodiensten, die aan de voorwaarden van Volandis kunnen en willen voldoen, kunnen voor de uitvoering van deze dienstverlening een contract afsluiten met Volandis. Bedrijven kunnen voor de uitvoering van de preventiezorg kiezen uit de door Volandis gecontracteerde arbodiensten.

Volandis verwacht van de arbodiensten service en goede dienstverlening aan werknemer, werkgevers en de sector. Samen met de sociale partners zijn een aantal basisvoorwaarden voor de contracten gesteld. Hieraan gekoppeld zit een proces van doelen stellen en prestaties blijven verbeteren.  

De overeenkomst bestaat uit een basisovereenkomst met zeven bijlagen. De doelen voor 2020 en 2021 zijn gesteld op een hogere deelname van werknemers aan het PAGO en de DIA, een hoger percentage vervolgactiviteiten en meer leefstijlbegeleiding. De overeenkomsten hebben een looptijd tot 1 januari 2022.

Belangrijke voorwaarden voor de basisovereenkomst zijn:

  • De arbodienst heeft een geldend certificaat arbodienst.
  • De arbodienst maakt gebruik van alle bouwspecifieke uitvoeringsprocedures en instrumenten die door Volandis beschikbaar zijn gesteld.
  • De inzet van bedrijfsartsen, werkadviseurs en leefstijladviseurs die voor de bouw zijn opgeleid.
  • Een goed geautomatiseerd werknemersdossier.
  • Het geautomatiseerd declareren van de uitgevoerde activiteiten bij het Informatie Systeem preventiezorg (ISP) van Volandis (middels XML-bestanden).
  • Het gelijktijdig aanleveren van (medisch) inhoudelijke uitvoeringsgegevens via ZorgTTP aan Volandis. ZorgTTP zorgt voor het anonimiseren van de gegevens, zodat Volandis die kan gebruiken voor analysen en (wetenschappelijk) onderzoek.
  • Vanaf 1 januari 2020 geldt een aanvullende eis: arbodiensten dienen te voldoen aan het volumecriterium van minimaal 3.500 werknemers die werkzaam zijn in de Bouw & Infra en/of Afbouw.

Documenten

Volandis heeft in twee documenten de informatisering beschreven voor de arbodiensten. Het eerste document ‘Volandis Specificaties Preventiezorg’ beschrijft de opdrachtverstrekking aan de arbodienst, de declaratie in ISP en het aanleveren van gegevens aan ZorgTTP. Heb je vragen over de ‘Volandis Specificaties Preventiezorg’, neem dan contact op met Volandis (Gerda Vochteloo). Het tweede document ‘Tools IPZ’ staat onder Tools IPZ.

Er geldt een een de nieuwe PAGO+ Vragenlijst voor het AGO-Jongeren, het PAGO en de DIA.

In de afgelopen twee jaar zijn de oude vragen aangepast aan onze thema's onder duurzame inzetbaarheid, de wens voor meer antwoordmogelijkheden, de woordkeus, wetenschappelijke informatie en wensen van de werknemers en werkgevers.

De PAGO+ Vragenlijst is ​hier te downloaden, werknemers kunnen hem zowel digitaal als schriftelijk invullen. Omdat arbodiensten steeds vaker te maken krijgen met werknemers uit andere landen is de PAGO+ vragenlijst vertaald naar het Engels.

Volandis beschrijft in de ‘Tools IPZ’ de nieuw PAGO+ Vragenlijst met de daarop gebaseerde diagnostische regels voor het medische dossier van de arbodienst. De PAGO-werknemersrapportage is eveneens aangepast op de nieuwe vragenlijst en beter leesbaar gemaakt. 

Delen via:

contact