Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

De overeenkomst met Volandis

Arbodiensten, die aan de voorwaarden van Volandis kunnen en willen voldoen, kunnen voor de uitvoering van deze dienstverlening een contract afsluiten met Volandis. Bedrijven kunnen voor de uitvoering van de preventiezorg kiezen uit de door Volandis gecontracteerde arbodiensten.

Volandis verwacht van de arbodiensten service en goede dienstverlening aan werknemer, werkgevers en de sector. Samen met de sociale partners zijn een aantal basisvoorwaarden voor de contracten gesteld. Hieraan gekoppeld zit een proces van doelen stellen en prestaties blijven verbeteren.  

De overeenkomst bestaat uit een basisovereenkomst met zeven bijlagen. De doelen voor 2022 en 2023 zijn gesteld op een hogere deelname van werknemers aan het PAGO en de DIA, een hoger percentage vervolgactiviteiten en meer leefstijlbegeleiding. De overeenkomsten hebben een looptijd tot 1 januari 2024.

Belangrijke voorwaarden voor de basisovereenkomst zijn:

 • De arbodienst heeft een geldend certificaat arbodienst.
 • De arbodienst maakt gebruik van alle bouwspecifieke uitvoeringsprocedures en instrumenten die door Volandis beschikbaar zijn gesteld.
 • De inzet van bedrijfsartsen, werkadviseurs en leefstijladviseurs die voor de bouw zijn opgeleid.
 • Een goed geautomatiseerd werknemersdossier.
 • Het geautomatiseerd declareren van de uitgevoerde activiteiten bij het Informatie Systeem preventiezorg (ISP) van Volandis (middels XML-bestanden).
 • Het gelijktijdig aanleveren van (medisch) inhoudelijke uitvoeringsgegevens via ZorgTTP aan Volandis. ZorgTTP zorgt voor het anonimiseren van de gegevens, zodat Volandis die kan gebruiken voor analysen en (wetenschappelijk) onderzoek.
 • Arbodiensten dienen te voldoen aan het volumecriterium van minimaal 3.500 werknemers die werkzaam zijn in de Bouw & Infra en/of Afbouw.

Met ingang van 1 januari 2023 zijn dit de belangrijkste voorwaarden voor een basisovereenkomst met Volandis. De arbodienst:

 • Beschikt over een geldend certificaat arbodienst.
 • Maakt gebruik van alle bouwspecifieke uitvoeringsprocedures en instrumenten die door Volandis beschikbaar zijn gesteld.
 • Zet een bouwteam in dat bestaat uit bedrijfsartsen (evt. aangevuld met artsen werkzaam onder taakdelegatie) en leefstijladviseurs die voor de bouw zijn opgeleid en een vertrouwenspersoon die geregistreerd is in het beroepsregister van het LVV.
 • Hanteert een responstijd voor het spreekuur bedrijfsarts en de intredekeuringen van maximaal 1 week.
 • Registreert de uitvoeringsgegevens in het Preventiezorgportaal.
 • Komt een verwerkersovereenkomst overeen die voorziet in het werken met het Preventiezorgportaal.
 • Voldoet aan het volumecriterium van minimaal 3.500 werknemers die werkzaam zijn in de Bouw & Infra en/of Afbouw-sectoren.

De bovenstaande voorwaarden zijn terug te vinden in de basisovereenkomst en het addendum die de arbodienst en Volandis overeenkomen.

Documenten

Volandis heeft in twee documenten de informatisering beschreven voor de arbodiensten. Het eerste document ‘Volandis Specificaties Preventiezorg’ beschrijft de opdrachtverstrekking aan de arbodienst, de declaratie in ISP en het aanleveren van gegevens aan ZorgTTP. Heb je vragen over de ‘Volandis Specificaties Preventiezorg’, neem dan contact op met Volandis (Gerda Vochteloo). Het tweede document ‘Tools IPZ’ staat onder Tools IPZ.

De PAGO+-vragenlijst is ​hier te downloaden, werknemers kunnen hem zowel digitaal als schriftelijk invullen. Omdat arbodiensten steeds vaker te maken krijgen met werknemers uit andere landen is de PAGO+-vragenlijst vertaald naar het Engels.

Volandis beschrijft in de ‘Tools IPZ’ de nieuw PAGO+ Vragenlijst met de daarop gebaseerde diagnostische regels voor het medische dossier van de arbodienst. De PAGO-werknemersrapportage is eveneens aangepast op de nieuwe vragenlijst en beter leesbaar gemaakt. 

De module Ongewenst gedrag wordt geïmplementeerd bij de werkgever. Voor raadpleging en ondersteuning voor de uitvoering van het beleid kan de werkgever zich melden bij één van de gecontracteerde arbodiensten (meer specifiek bij de vertrouwenspersonen). Werknemers kunnen via één van de meldnummers van de gecontracteerde arbodiensten melding doen van ongewenst gedrag of vragen hieromtrent. De werknemer wordt dan te woord gestaan door een vertrouwenspersoon of doorverwezen naar een vertrouwenspersoon.

Klik hier om de uitvoeringsprocedure Module PSA te downloaden.

Delen via:

contact