Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

mijnVolandis

De sector wil bedrijven ondersteunen in het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van hun werknemers. Werknemers die gezond en veilig werken, gemotiveerd zijn en daardoor optimaal presteren, zijn voor een bedrijf van groot belang. Bedrijven zijn hier zelf verantwoordelijk voor. Volandis ondersteunt bij de ontwikkeling van een leercultuur en duurzaam inzetbaarheidsbeleid. In mijnVolandis zie je hoe jouw bedrijf ervoor staat en kun je direct aan de slag met de instrumenten RI&E, V&G-planner en Storybuilder.

Direct inloggen
Klik op onderstaande button om direct in te loggen.

Laatste ontwikkelingen
We zijn continu bezig met het verbeteren en verder ontwikkelen van mijnVolandis. Alles om ervoor te zorgen dat jij kunt beschikken over gebruiksvriendelijke instrumenten om jouw werknemers gezond en met plezier te laten werken. De laatste wijzigingen vind je hier

Meer weten?
Neem voor meer informatie contact op met een adviseur van Volandis via 0341 499 299 of stuur een e-mail naar
diabedrijven@volandis.nl. Of bekijk de lijst met veelgestelde vragen.

De digitale omgeving mijnVolandis is dé plek voor jou als werkgever om te zien hoe je ervoor staat op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Stapsgewijs worden hier steeds meer tools en instrumenten aan toegevoegd waarmee jij zelf aan de slag kunt om jouw organisatie toekomstbestendig te krijgen en te houden. Elk jaar wordt jouw rapport Duurzame Inzetbaarheid ververst. Heb je veel deelnemers aan de DIA? Dan krijg je zelfs per kwartaal een update. Heb jij al gekeken in mijnVolandis? Klik op onderstaande button.

 

We zijn erg benieuwd naar je ervaringen en wat jij nodig hebt om nog beter aan de slag te kunnen. Laat het ons weten via e-mail, chat of telefoon.

Als werkgever in de Bouw- en Infrasector ontvang je één keer per jaar in mijnVolandis het rapport duurzame inzetbaarheid. Deze rapportage bestaat uit een compacte analyse van de thema's die belangrijk zijn in het gezond, gemotiveerd en met plezier aan het werk houden van werknemers. Alle resultaten worden weergegeven in een percentage. Dit percentage is het deel van de werknemers dat helemaal goed scoort. Hoe meer medewerkers dus positief scoren, hoe hoger het percentage, dus hoe beter! Volandis koppelt de analyse aan sectorspecifieke informatie op het gebied van gezondheid en arbeidsmarkt. Op basis van deze analyse ontvang je als bedrijf een top 3 aanbevelingen, gericht op de leercultuur en het succesvol uitvoeren van duurzaam inzetbaarheidsbeleid.

Advies
Met de rapportage kun je zelf aan de slag. Bijvoorbeeld naar aanleiding van de top 3 aanbevelingen. Mocht je toch vragen hebben, dan kun je altijd contact opnemen met een adviseur van Volandis. We helpen je graag verder in het bepalen en vormgeven van vervolgstappen.

Alle bedrijven een rapportage
De rapportages worden automatisch gegenereerd uit de beschikbare gegevens. Het model van het rapport Duurzame Inzetbaarheid is samen met het bedrijfsleven opgesteld en gelijk voor alle werkgevers: klein en groot. Het uitgangspunt is steeds het model van Volandis: Werk veilig, Houd plezier en Kijk vooruit. Bekijk hier de achtergrond van de scores in het bedrijfsrapport.

Heb je minder dan 15 werknemers die hebben deelgenomen aan de PAGO/DIA? Dan ontvang je in verband met de privacy een sectorrapportage. Met deze sectorrapportage kun je met je werknemers in gesprek om te kijken of deze resultaten ook voor jouw bedrijf gelden. 

Kunnen we zelf werknemers inplannen voor een DIA?
Door het aanvragen van een DIA-jaarplanning bij de arbodienst is het mogelijk zelf werknemers in te plannen. Uiteindelijk wil Volandis naar een plansysteem toe waarin iedereen zijn eigen DIA kan inplannen.

Krijg ik als werkgever de uitslag van de DIA?
De uitkomst van de DIA is strikt persoonlijk. Deze delen wij met niemand anders.

Kan ik mijn werknemers verplichten naar de DIA te gaan?
Nee, de DIA is een recht van de werknemer. Je hebt wel de plicht de werknemer te informeren over de DIA en hem/haar de gelegenheid te bieden zich te laten keuren.

Mag ik nieuw personeel laten keuren?
Ja, maar alleen bouwplaats- of werkplaatspersoneel. Volgens de Wet op medische keuringen mag niet voor alle functies een medische keuring worden uitgevoerd. Een verplichte intredekeuring geldt ten aanzien van functies die zware lichamelijke arbeid met zich meebrengen en/of waarbij de veiligheid van derden in het geding is, indien:

  • Een werknemer voor het eerst in dienst treedt bij een werkgever;
  • Een werknemer, na een eerder dienstverband bij een werkgever, gedurende een periode van drie jaar geen dienstverband heeft gehad bij een werkgever in de Bouw- en Infrasector.

Moet ik nieuw bouwplaatspersoneel laten keuren?
Alleen bouwplaatspersoneel bij intrede in de bedrijfstak. De intredekeuring is in diverse cao’s verplicht gesteld voor werknemers die:

  • Voor het eerst in de bouw gaan werken of
  • Langer dan drie jaar feitelijk geen werkzaamheden in de bedrijfstak hebben uitgevoerd. 

Moet ik nieuw UTA-personeel laten keuren?
Ja, maar alleen als:

  • het gaat om een functie met zwaar lichamelijk werk en/of risico’s voor derden
  • de werknemer nieuw de bedrijfstak binnenkomt, of langer dan drie jaar feitelijk geen werkzaamheden in de Bouw en Infra heeft uitgevoerd.

Wanneer krijg ik de uitslag van de keuring van nieuw personeel?   
Binnen een week na keuring, mits de werknemer toestemming geeft.

Wie betaalt de DIA?
De bedrijfstak betaalt de DIA, met uitzondering van de aanstellingskeuringen en GPO’s. Deze moeten de werkgevers zelf betalen. 

Kan ik zelf een arbodienst kiezen?
Ja, mits de arbodienst een samenwerkingsovereenkomst heeft met Volandis.

Mag ik meerdere arbodiensten inschakelen?
Ja, de werkgever mag voor de uitvoering van het preventiepakket een andere arbodienst inschakelen dan bijvoorbeeld voor de controle- en verzuimbegeleiding of de risico-inventarisatie en -evaluatie.

Delen via:

contact