Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Werkdruk

Werken in de bouw- en infrasector is samenwerken. Het vereist niet alleen kennis van techniek, organisatie en  logistiek maar ook van werkmethoden, materieel en materiaal. Bovenal blijft het mensenwerk. De markt vraagt tegenwoordig een zeer snelle levering van hoge kwaliteit tegen zo laag mogelijke kosten. Planningen worden steeds krapper en dit vraagt veel op het gebied van productiviteit en flexibiliteit. Daarnaast is er veel concurrentie.

Dit alles doet een groot beroep op het aanpassingsvermogen van de bouw- en infrabedrijven en hun werknemers. Door vergaande mechanisatie en automatisering wordt het werk door steeds minder mensen gedaan. Dat vraagt niet alleen veel van het management, maar stelt ook aan de werknemers steeds hogere eisen. Hierdoor kunnen bouwbedrijven zich verder ontwikkelen en werknemers zich beter ontplooien, maar het kan ook leiden tot het toenemen van werkdruk.

Een te hoge werkdruk beïnvloedt de efficiëntie en effectiviteit van het werkproces nadelig. Bovendien leidt het mogelijk tot ziekteverzuim en een groter verloop onder de werknemers. Bij werkdruk is het evenwicht tussen belasting (de draaglast) en belastbaarheid (de draagkracht) verstoord.

Wanneer iemand geen mogelijkheden heeft om invloed uit te oefenen op het werk, bijvoorbeeld om het werktempo te kunnen aanpassen, rustpauzes in te lassen, of het werk te doen op de manier waarop hij het wil, is er sprake van gebrek aan regelmogelijkheden of gebrek aan zelfstandigheid.

Delen via:

contact