Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Samenwerken

In veel bedrijven werken collega’s met elkaar samen. Zowel met collega’s binnen het team als met collega’s van andere afdelingen. Bekend is dat dit bij veel bedrijven niet altijd goed gaat. We hebben allemaal weleens het gevoel dat je collega je niet begrijpt of dat jij niet snapt hoe je collega denkt en doet. Een conflict zit dan in een klein hoekje. Belangrijk bij samenwerken is dat iedereen hetzelfde doel nastreeft en handelt in het belang van het bedrijf. Samen continu verbeteren zorgt voor betrokken medewerkers, betere prestaties en meer plezier in het werk.

Omdat samenwerken niet altijd eenvoudig is, gaan we hieronder in op een aantal factoren voor een succesvolle samenwerking:

Om effectief samen te werken moeten de doelen duidelijk, begrepen en aanvaard zijn. Zonder doel geen noodzaak tot samenwerken. Door samenwerken ben je in staat een doel te bereiken dat groter is dan ieders individuele kracht. Dat gezamenlijke doel bindt en verbindt.

Voor een goede samenwerking is het nodig dat ieder teamlid, ook de leidinggevende, precies weet wat van hem/haar verwacht wordt. In een effectief team weten de leden dat iedereen bijdraagt aan het eindresultaat. Door inzicht te verkrijgen in elkaars werkzaamheden wordt het proces gestroomlijnd.

Als het doel en de taken helder zijn, moet er ook nog gekeken worden naar de procedures. Hoe worden bijvoorbeeld besluiten genomen, problemen aangepakt, gesprekken geleid en conflicten gehanteerd?

De mate waarin men elkaar vertrouwt, helpt en respecteert kan de wijze van samenwerken beïnvloeden. Mocht er sprake zijn van negatieve gevoelens dan kan dit tot uiting komen in het verbale en non-verbale gedrag. Binnen een goed draaiend team is er vertrouwen wat leidt tot open communicatie waarbij ieders inbreng wordt gewaardeerd. Er wordt geluisterd en men beseft dat verschillende invalshoeken bijdragen aan het vinden van een oplossing voor problemen.

Een team bestaat uit verschillende personen met eigen overtuigingen, ideeën en bewuste en onbewuste opvattingen. Het is handig om elkaars overtuigingen op relevante gebieden te kennen. Als je elkaars overtuigingen kent, begrijp je soms beter waarom iemand iets doet of zegt. 

Delen via:

contact