Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Opleiding en ontwikkeling

Onze maatschappij verandert in rap tempo. Voor bedrijven in de bouw- en infrasector betekent dat werken met nieuwe materialen, nieuwe werkmethoden, nieuwe technieken en nieuwe gereedschappen/materieel.

Al deze veranderingen brengen met zich mee dat je als bedrijf, maar ook zeker als werknemer bij moet blijven. Een leven lang leren in een lerende organisatie. Hoe wordt je als bedrijf een lerende organisatie? En welke mogelijkheden heb je als werknemer om jezelf meer waarde te geven?

 Voor werknemers
 

Wat wil je leren en waar liggen de mogelijkheden? Wil je iets geheel nieuws leren? Iets bijleren? Een andere functie? Of wil je juist buiten de bedrijfstak verder gaan? Een gesprek met een onafhankelijke adviseur kan je op weg helpen. De DIA-adviseurs van Volandis kijken in het DIA-adviesgesprek, dat onderdeel uitmaakt van de Duurzame Inzetbaarheidsanalyse (PAGO + adviesgesprek), naar je mogelijkheden. Het resultaat van dit gesprek is een Actieplan. Voor de uitvoering kun je gebruikmaken van het individueel budget. Bijvoorbeeld voor loopbaanadvies of als bijdrage aan de scholingskosten.

Volandis werkt samen met een groot aantal opleiders. Deze opleiders geven erkende diploma’s en certificaten af op vele gebieden. Ook is het mogelijk je ervaring te verzilveren in een ervaringscertificaat. Hiervoor volg je een zogenaamd EVC-traject. EVC staat voor erkenning van verworven competenties. Met je ervaring kun je als werknemer je vakbekwaamheid aantonen. Met als resultaat het ervaringscertificaat. Dit is goed voor je arbeidsmarktpositie. Het certificaat is via het ROC ook om te zetten in een diploma, mits er niet teveel scholing nodig is.


Voor werkgevers

Een lerende organisatie leert zowel intern als extern. Extern leren gebeurt vaak middels het volgen van opleidingen, cursussen, workshops en andere bijeenkomsten. Het intern leren wordt gekenmerkt door vakkundige werknemers die niet alleen zelfstandig, maar ook met elkaar in het bedrijf leren. Op basis van de toekomstvisie voor het bedrijf en de bedrijfsdoelstellingen, bepaal je wat er geleerd moet worden. Een plan waarin je aangeeft wat er geleerd moet worden, is essentieel.

Voor een lerende organisatie is een opleidings- en scholingsplan essentieel. Op grond van de cao voor de Bouwnijverheid ben je als werkgever verplicht in je bedrijf een opleidings- en scholingsplan te voeren. Dit plan dien je per kalenderjaar vast te stellen. Hierbij moet er rekening gehouden worden met de wensen van de werknemers. Drie maanden voorafgaand aan de vaststelling van het scholingsplan dien je werknemers daarvan op de hoogte te stellen. Ook opdrachtgevers stellen steeds meer de eis dat er met gecertificeerde bouwplaats medewerkers wordt gewerkt. Het scholingsplan kan gezien worden als een portfolio van diploma’s en certificaten per werknemer.

Wil je als bedrijf ook leerlingen opleiden, dan moet je een erkend leerbedrijf zijn. De erkenning kan aangevraagd worden bij de Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Afgekort S-BB. Deze stichting regelt de erkenning voor alle sectoren in Nederland. Het is heel gemakkelijk aan te vragen. Ga naar de website van S-BB, klik op 'leerbedrijf worden' onder de tab 'bedrijven' en volg de aanwijzingen die daar worden gegeven. De erkenning als leerbedrijf straalt deskundigheid, vakbekwaamheid en professionaliteit uit. Om leerlingen te begeleiden heeft een bedrijf één of meerdere leermeesters in dienst. De leermeesters moeten een leermeestercursus volgen. Deze cursus kan aangevraagd worden bij Volandis.

Lees hier alles over in het veiligheidsprotocol opleidingsbedrijven Bouw & Infra.

Dit protocol is een adviserende handleiding om op structurele wijze voorlichting, instructie en begeleiding te verzorgen aan leerlingen van opleidingsbedrijven die stage gaan lopen en/of werkzaam zijn bij een opleidingsbedrijf. 

Delen via:

contact