Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Voor jou geregeld

Werknemers die vallen onder de cao Bouw en Infra kunnen kosteloos gebruikmaken van het pakket Individugerichte Preventiezorg. Dit cao-pakket wordt uitgevoerd door Volandis. De individugerichte preventiezorg is zo geregeld dat werkgevers er weinig omkijken naar hebben. Door de vinger aan de pols te houden, blijf je als werknemer niet nodeloos met klachten rondlopen en kan actief aan een oplossing worden gewerkt. Je blijft dus vitaal en gemotiveerd aan het werk en leert nadenken over je eigen duurzame inzet.

Centraal in het cao-pakket staat de Duurzame Inzetbaarheidsanalyse (DIA). Daarnaast maken ook andere keuringen/onderzoeken deel uit van het cao-pakket preventiezorg. Deze worden uitgevoerd door de arbodienst. Meer weten over wat het pakket precies inhoudt? Lees het in onze factsheet.

Wat valt er onder het cao-pakket Preventiezorg?

Vervolgactiviteiten

Salomon Stam

Salomon Stam

Beleidscoördinator preventiezorg

Voor de uitvoering van de DIA maakt Volandis gebruik van gecontracteerde arbodiensten en DIA-adviseurs. Het vastleggen van en de wijze hoe er met deze partners wordt samengewerkt staat vastgelegd in beleid, afspraken en contracten. Als beleidscoördinator lever ik een bijdrage aan het opstellen en coördineren hiervan. Het beoordelen van de samenwerking en eventuele verbeterafspraken zijn ook een onderdeel van de functie beleidscoördinator IPZ (Individugerichte Preventie Zorg).

contact