Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

AGO-J

Jongeren die voor het eerst in de bouw gaan werken, ondergaan in eerste instantie de verplichte intredekeuring. Zijn ze een jaar in de bedrijfstak werkzaam, dan hebben jongeren jonger dan negentien jaar recht op het AGO-J. De arbodienst nodigt hen hiervoor uit. De inhoud van dit onderzoek is gelijk aan het PAGO, waarbij extra aandacht wordt gegeven aan veiligheidsaspecten.

contact