Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Mentale belasting

Mentale belasting is de belasting die veroorzaakt wordt door mentale inspanningen zoals denktaken, complexe taken als bijvoorbeeld autorijden of stressvolle taken als presenteren of presteren. Net als bij lichamelijke inspanning veroorzaakt mentale inspanning een vergrote fysiologische activiteit. Je hartslag gaat omhoog, je hersenen krijgen meer bloed en je stofwisseling verandert

Iedereen heeft uitdaging nodig. Mentale belasting is daarom op zich niet schadelijk, maar is dat wel in combinatie met mentale vermoeidheid. Dit kan optreden wanneer je onvoldoende mogelijkheden hebt om met werkdruk en werklast om te gaan. Bijvoorbeeld door hevige emoties (agressie en geweld) en te weinig herstel. De belasting is dan te groot of duurt te lang. Systemen als denken, herstel, hartslag en stofwisseling kunnen daardoor verstoord raken. Je concentratie neemt af en de foutkans neemt toe. Op termijn kan dit leiden tot stress en schade. Niet alleen een te grote mentale belasting is vervelend, ook een te lage kan schadelijk zijn. In dat geval is er onvoldoende uitdaging en ga je je vervelen

Een te hoge werkdruk beïnvloedt de efficiëntie en effectiviteit van het werkproces nadelig. Bovendien leidt het mogelijk tot ziekteverzuim en een groter verloop onder de werknemers. Bij werkdruk is het evenwicht tussen belasting (de draaglast) en belastbaarheid (de draagkracht) verstoord. Lees hier meer over werkhoeveelheid en regelmogelijkheden.

We spreken van agressie en geweld als iemand je verbaal of fysiek lastigvalt, bedreigt of aanvalt. Dit ongewenste gedrag kan bijvoorbeeld afkomstig zijn van collega’s, leidinggevenden of ingehuurde werknemers.

Agressie en geweld kan op verschillende manieren plaatsvinden:

 • Verbaal (schelden, schreeuwen, felle discussie)
 • Fysiek (schoppen, duwen, slaan, spugen, bijten, vernielen)
 • Psychisch (bedreigen, intimideren, chanteren, vernederen, pesten, discriminatie)
 • Seksueel (sexting, ongewenst aanraken, aanranding, verkrachting)
 • Digitaal (App, berichten, foto’s)

Agressie en geweld vallen onder psychosociale arbeidsbelasting en dit kan leiden tot stress en (langdurig) ziekte verzuim of arbeidsongeschiktheid.

Werkgevers zijn op grond van de wet verplicht om beleid te voeren dat erop gericht is om deze vorm van arbeidsbelasting te voorkomen of zoveel als mogelijk te beperken. Beleid en maatregelen werk je als werkgever uit in het ‘plan van aanpak RI&E’. Deze maatregelen moeten voorzien zijn van een planning met data en de verantwoordelijk gestelde functionaris. 

Maatregelen die je kunt nemen als werkgever:

 • Breng de risico’s van agressie, geweld en pesten in kaart
 • Zorg voor een procedure om incidenten te melden, registreren en analyseren.
 • Zorg voor een protocol tegen agressie en geweld.
 • Zorg voor goede voorlichting en training
 • Neem afdoende organisatorische en personele maatregelen.
 • Tref voldoende bouwkundige voorzieningen.
 • Zorg voor een goed werkend alarmsysteem met een adequate alarmprocedure.
 • Zorg voor een regeling voor opvang, ondersteuning en nazorg na een incident.
 • Zorg voor een regeling voor het aanpakken van de dader of daders.

Evalueer periodiek het beleid en de maatregelen tegen agressie en geweld. Lees er meer over op het arboportaal van de overheid. Je vindt er ook een paar handige tools.

Agressie en geweld op het werk zijn niet normaal! Heb jij er last van, doe er wat aan! Intimidatie, discriminatie, pesten of seksueel ongewenst gedrag zijn omgangsvormen die onaanvaardbaar zijn. Maak de ander direct duidelijk dat je zulk gedrag niet wenst.

Zoek steun bij je collega’s, uitvoerder, leidinggevende of directeur. Heeft je bedrijf gedragsregels opgesteld, dan kun je die erbij pakken. Een aantal bedrijven hebben een interne vertrouwenspersoon waar je een beroep op kunt doen voor advies en hulp. Op de website van de FNV vind je meer informatie.

Vraag advies aan je bedrijfsarts bij de arbodienst. Dat kan tijdens het PAGO/DIA gesprek of plan een afspraak voor het spreekuur van de bedrijfsarts. Zo nodig kan de bedrijfsarts vervolgacties inzetten, bijvoorbeeld een gesprek met een bedrijfsmaatschappelijk werker.

Een andere mogelijkheid is om een gesprek te plannen met de vertrouwenspersoon ‘bouw’ bij je arbodienst. De kosten hiervan betaalt Volandis. Op de website van FNV lees je meer over agressie en geweld op het werk. Weet je niet wie je bedrijfsarts of vertrouwenspersoon is? Of wie de arbodienst is die je werkgever heeft gekozen? Bel dan met de Vraagbaak van Volandis: 0341 - 499 299.

Delen via:

contact