Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Overleg

Overleg is de uitwisseling van informatie tussen twee personen of groepen. Bij de uitwisseling van informatie is het belangrijk dat beide partijen zich gehoord voelen. Het is dan ook noodzakelijk dat het gesprek tweerichtingsverkeer is. Iedereen heeft evenveel inbreng en mag zeggen wat hij of zij denkt of zou willen, maar ook met reden zeggen waarom iets niet kan.

Binnen een organisatie zorgt regelmatig overleg tussen werkgever en werknemer, maar ook tussen werknemers onderling, voor meer motivatie om naar elkaar te luisteren. Ook draagt het bij aan een verbetering van de werksfeer. Er zijn verschillende soorten overleg, zoals de vergadering, het werkoverleg en het functioneringsgesprek.

Een vergadering kan verschillende doelen hebben. Bijvoorbeeld brainstormen, informatie geven of tot besluiten komen. Voorafgaand aan de vergadering ontvangen alle deelnemers de agenda met bijbehorende informatie. Het is belangrijk dat iedereen zich aan de spelregels houdt en dat de vergadering kort en krachtig is. Voor een werkgever zijn vergaderingen belangrijk, doordat er meningen en informatie wordt uitgewisseld die bijdragen aan juiste besluitvorming. Besluitvorming waar werknemers op hun beurt invloed op hebben, doordat ze tijdens de vergadering hun mening kunnen ventileren. Dit leidt tot grotere motivatie en werkbetrokkenheid.

Werkoverleg is in feite een bijzonder soort vergadering. Meestal vindt dit overleg éénmaal per week plaats. Tijdens het werkoverleg worden zakelijke onderwerpen besproken, maar ook het reilen en zeilen van het bedrijf zelf. Vanuit het management kan bedrijfsinformatie worden doorgegeven aan de werknemers. Ook is een werkoverleg een goed moment problemen te bespreken die zich op de werkvloer voordoen. Voordeel van een werkoverleg is dat werknemers zich gehoord voelen en een bijdrage kunnen leveren aan het functioneren van het bedrijf. Een werkbespreking wordt ook vaak gezien als een werkoverleg. Echter heeft een werkbespreking tot doel het werk te bespreken wat moet worden uitgevoerd. Verloopt het werk volgens de planning en welke problemen zijn er?

Een functioneringsgesprek is een gestructureerd gesprek tussen een werknemer en een leidinggevende, met als doel het functioneren van de werknemer en de onderlinge samenwerking te verbeteren. Functioneringsgesprekken worden meestal jaarlijks gevoerd. Tijdens een functioneringsgesprek wordt de huidige werkpraktijk besproken, om zo knelpunten op te sporen. Voor de geconstateerde problemen bedenken werknemer en leidinggevende samen oplossingen. In een functioneringsgesprek komen meestal de volgende punten aan de orde:
- de aard en het niveau van het werk
- de beleving van het werk (onder andere samenwerking met collega’s)
- factoren die goed functioneren verhinderen
- toekomstplannen

Zowel werknemer als de werkgever hebben baat bij een functioneringsgesprek. Voor de werkgever is het een goed moment te horen wat een werknemer vindt van het functioneren van het bedrijf. Wat kan er beter? Welke oplossingen heeft de werknemer? Voor de werknemer is het een goed moment zijn eigen functioneren eens onder de loep te nemen. Wat zou je graag willen? Ambieer je een andere functie of wil je meer vakkennis opdoen ? En hoe kan de werkgever hierbij ondersteunen? Een werknemer wordt tijdens dit gesprek niet beoordeeld. Daarvoor is het beoordelingsgesprek.

Neem voor meer informatie contact op met de Vraagbaak van Volandis via 0341 499 299 / info@volandis.nl

Delen via:

contact