Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Doorleerbonus

Om te stimuleren dat werknemers na het behalen van het diploma bbl2 doorleren en starten met een bbl3 opleiding, hebben cao-partijen in de Bouw & Infra een subsidieregeling afgesproken, de Doorleerbonus. Deze werknemers ontvangen drie maanden na de start van de bbl3 een doorleerbonus van hun werkgever ter hoogte van € 500 bruto. De werkgever kan aanspraak maken op subsidie ter dekking van de kosten van de uitbetaling van de doorleerbonus.

Om te stimuleren dat werknemers na het behalen van het diploma bbl2 doorleren en starten met een bbl3 opleiding, hebben cao-partijen in de Bouw & Infra een subsidieregeling afgesproken, de Doorleerbonus. Deze werknemers ontvangen drie maanden na de start van de bbl3 een doorleerbonus van hun werkgever ter hoogte van € 500 bruto. De werkgever kan aanspraak maken op subsidie ter dekking van de kosten van de uitbetaling van de doorleerbonus.

Inhoud van de regeling

De hoogte van de subsidie Doorleerbonus is door cao-partijen vastgesteld en bedraagt € 580,- per uitgekeerde Doorleerbonus.

 1. Belanghebbende is verantwoordelijk voor het aanvragen van de subsidie, waarbij de bewijslast ten aanzien van de feiten en omstandigheden die recht geven op subsidie rust op belanghebbende.
 2. Belanghebbende is verplicht inzage te verlenen in alle documenten en verder alle inlichtingen te verstrekken die nodig zijn voor de uitvoering en controle van wat in dit reglement is bepaald.

Voorwaarden

De werkgever heeft recht op de subsidie Doorleerbonus wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • Belanghebbende heeft aan de werknemer een doorleerbonus uitbetaald ter hoogte van € 500 bruto, omdat deze werknemer na het behalen van een bbl2 diploma op of na 1 januari 2024 gestart is met een bbl3 opleiding en de doorleerbonus niet eerder heeft ontvangen. 
 • Zowel het bbl2 diploma als de bbl3 opleiding moet liggen in het domein:
  • Bouw en infra,
  • Afbouw, hout en onderhoud, of
  • Techniek en procesindustrie.

Niet te verwarren met de verschillende cao's. De afspraken gelden alleen voor werkgevers en werknemers die onder de cao Bouw & Infra vallen.

 • De werknemer volgt de bbl3 opleiding bij belanghebbende en deze heeft hiertoe met de werknemer een beroepspraktijkvormingsovereenkomst voor de duur van de opleiding en een arbeidsovereenkomst voor ten minste 32 uur per week gesloten.

Een volledig overzicht van alle voorwaarden vind je in het 'Reglement subsidie Doorleerbonus’. Bekijk het reglement hier.

Aanvraag en uitbetaling

Om aanspraak te maken op de subsidie Doorleerbonus dient een aanvraag ingediend te worden via het subsidieportaal. Inloggen is eenvoudig en kan gedaan worden door de persoon die ook het cursusportaal beheert. De inlogcode is namelijk hetzelfde. Vraagt iemand anders de subsidie aan? Check deze handige handleiding voor de juiste procedure.

Wil je meer informatie of loop je ergens tegenaan bij het aanvragen van de Doorleerbonus? Onze adviseurs staan je graag te woord. Klik hier voor onze contactgegevens.

 

contact