Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Rol leidinggevende

Leidinggeven is het beïnvloeden van gedrag van een andere werknemer of groep werknemers om een bepaald doel te bereiken. Er zijn twee verschillende vormen van leidinggeven: taakgericht of mensgericht. Taakgericht leidinggeven houdt in dat je werknemers veel sturing geeft, door bijvoorbeeld plannen, organiseren en controleren. Mensgericht leidinggeven is meer gericht op het ondersteunen van werknemers in de vorm van luisteren, coachen en advies geven. Deze coachende manier van leidinggeven heeft een positief effect op de gezondheid en het welzijn van werknemers en is daardoor de meest effectieve stijl.

Coachend leiderschap wordt ook wel ‘charismatisch’ of ‘inspirerend’ leiderschap genoemd. Coachend leiderschap gaat ervan uit dat werknemers hun motivatie niet alleen ontlenen aan extrinsieke factoren (zoals beloning), maar ook aan intrinsieke factoren (zoals steun of een luisterend oor). Coachende leidinggevenden tonen vertrouwen in zichzelf en hun medewerkers en behandelen iedere werknemer als een individu. Ze vergroten het vertrouwen van werknemers en ontwikkelen vaak een emotionele band met de werknemers.

De relatie tussen leidinggevende en medewerker is het best bij een coachende stijl van leidinggevenden. De steun van de leidinggevende aan de werknemer levert hier een belangrijke positieve bijdrage aan. Werknemers die steun van hun leidinggevende ervaren, zijn meer tevreden, ervaren meer plezier in het werk, zijn meer betrokken bij het bedrijf en leveren betere werkprestaties.

Een goede relatie tussen leidinggevende en werknemer is gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen. Dit hangt sterk samen met open overleg met je werknemers. De kwaliteit van de relatie tussen jou en je werknemer is van invloed op het ontstaan en voorkomen van verzuim. Maar ook is het een goede voorspeller voor een aantal gunstige resultaten ten aanzien van prestaties, tevredenheid, betrokkenheid, taakduidelijkheid en competenties.

Enkele tips om (meer) coachend leiding te geven:

Ken je mensen
Om op de juiste manier je medewerkers aan te sturen, is het belangrijk dat je je personeel kent. Blijf in gesprek met je medewerker en toon daarbij interesse in zijn privéleven.

Motiveren en inspireren
Zeg niet alleen wat je medewerkers moeten doen, maar motiveer ook waarom je bepaald gedrag van ze verlangt.

Competentiemanagement
Belangrijk is dat je medewerker op de juiste plek in de organisatie zit. Hoe beter de functie bij hem past, hoe productiever hij is. Onderzoek samen met je medewerker hoe hij het best tot zijn recht komt en welke functie daarbij past. Als je weet binnen welke functie je medewerker het best tot zijn recht komt, coach hem dan om zich daarin verder te ontwikkelen.

Vier successen
Vooral in moeilijke tijden is coachend leidinggeven van groot belang. Staat je bedrijf voor een reorganisatie, dan is het juist belangrijk de werksfeer positief te houden. Zeker omdat de overblijvende medewerkers extra hard moeten werken. Focus je daarom op positieve gebeurtenissen.

Toon respect voor en heb vertrouwen in je leidinggevende/werkgever. Als iets of een situatie je niet bevalt, spreek je leidinggevende/werkgever daarop aan.

Delen via:

contact