Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Waardering

Waardering betekent dat jouw bijdrage aan het bedrijf wordt opgemerkt. Waardering zorgt ervoor dat je meer gemotiveerd, betrokken en productiever bent. Bij waardering kun je onder andere denken aan complimenten, schouderklopjes en beloning.

Niet alleen als leidinggevende kun je waardering geven. Ook collega’s onderling kunnen waardering naar elkaar uiten.

De kern van waardering is dat het niet klaar is met een eenmalige actie. Eén keer een compliment, schouderklopje, beloning of andere blijk van waardering geven is niet genoeg. Waardering is iets dat steeds weer terug zou moeten komen.

Dit zorgt er ook voor dat waardering niet iets is wat je er gewoon bij doet. “Ik ga nu waardering geven.” Dat werkt niet. Het geven van waardering moet in je (gaan) zitten. Een onderdeel van wie je bent. Waardering werkt pas als het oprecht is. Niemand zit te wachten op een nietszeggend compliment.

  • Besef dat waardering zorgt voor meer betrokkenheid, tevredenheid, motivatie en productiviteit;
  • Iedereen heeft waardering nodig: jij, je collega en je directeur!
  • Neem elkaar serieus. Iedereen is weer goed in iets anders;
  • Complimenteer;
  • Luister. Ook andere zaken dan het werk kunnen bijdragen aan de ervaren waardering.

Neem contact op met de Vraagbaak van Volandis: info@volandis.nl / 0341 499 299 of chat met een van onze adviseurs op de website.

Delen via:

contact