Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Waardering

Waardering betekent dat jouw bijdrage aan het bedrijf wordt opgemerkt. Waardering zorgt ervoor dat je meer gemotiveerd, betrokken en productiever bent. Bij waardering kun je onder andere denken aan complimenten, schouderklopjes en beloning.  Niet alleen als leidinggevende kun je waardering geven. Ook collega’s onderling kunnen waardering naar elkaar uiten.

Beloning is een vast onderdeel van de relatie tussen werknemer en werkgever. Het is een vorm van waardering, waarbij iets gegeven wordt voor de geleverde prestatie. Dit kan een vaste beloning zijn, zoals het salaris. Maar ook meer momentafhankelijke vormen van beloning, zoals een kerstpakket of een bonus.

De kern van waardering is dat het niet klaar is met een eenmalige actie. Eén keer een compliment, schouderklopje, beloning of andere blijk van waardering geven is niet genoeg. Waardering is iets dat steeds weer terug zou moeten komen.

Dit zorgt er ook voor dat waardering niet iets is wat je er gewoon bij doet. “Ik ga nu waardering geven.” Dat werkt niet. Het geven van waardering moet in je (gaan) zitten. Een onderdeel van wie je bent. Waardering werkt pas als het oprecht is. Niemand zit te wachten op een nietszeggend compliment.

  • Besef dat waardering zorgt voor meer betrokkenheid, tevredenheid, motivatie en productiviteit;
  • Iedereen heeft waardering nodig: jij, je collega en je directeur!
  • Neem elkaar serieus. Iedereen is weer goed in iets anders;
  • Complimenteer;
  • Luister. Ook andere zaken dan het werk kunnen bijdragen aan de ervaren waardering.

Voor het werk dat de werknemer uitvoert, geeft de werkgever een beloning. Het salaris wordt al snel normaal gevonden en draagt weinig bij aan de ervaren waardering en motivatie. Je zou kunnen zeggen dat het salaris zorgt voor balans in het werk. Ervaart de werknemer dat het geleverde werk niet in balans is met het salaris, dan kan dit demotiverend werken.

Naast salaris, kan er bij beloning ook aan aanvullende zaken worden gedacht, zoals een reiskostenvergoeding of vakantiedagen. Hoewel dit zeker een vorm van waardering is, wordt dit vaak niet zo gezien.

Doe je als werknemer iets extra’s, dan wil je hier graag een stukje extra waardering voor. Als werkgever houd je een goede balans door naast het salaris ook goed te letten op andere vormen van beloning. Zo verwachten veel medewerkers aan het einde van het jaar een kerstpakket of ander extraatje. Maar ook bij het uitvoeren van extra werkzaamheden en het leveren van bijzondere prestaties.

Bij beloning is het goed te weten dat het vaak een korte periode van extra waardering en motivatie oplevert. Andersom, als een medewerker zich onvoldoende beloond voelt, kan dat wel zorgen voor een lange periode van onderwaardering en demotivatie. Zorg dus dat er balans is en denk niet dat een medewerker met salarisverhoging het hele jaar geen andere waardering meer nodig heeft. Waardering is een continue vorm van aandacht voor medewerkers. Beloning is daar slechts een onderdeel van.

Neem contact op met de Vraagbaak van Volandis: info@volandis.nl / 0341 499 299 of chat met een van onze adviseurs op de website.

Delen via:

contact