Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

DIA incl. PAGO

In de cao is vastgelegd dat het bekende PAGO eens per vier jaar is uitgebreid met een adviesgesprek met een DIA-adviseur van Volandis. In dit gesprek gaat de adviseur vooral in op hoe je met plezier kunt blijven werken en hoe je zo duurzaam mogelijk binnen de bedrijfstak aan de slag kunt blijven. We noemen deze combinatie van PAGO en adviesgesprek de DIA: Duurzame Inzetbaarheidsanalyse. De DIA is dus het oude PAGO, maar dan beter, uitgebreid met een persoonlijk adviesgesprek. Deze aanpak is onderdeel van het cao-pakket Individugerichte Preventiezorg.

Iedere vier jaar kun je deelnemen aan de DIA. De doktersassistent, de bedrijfsarts van de arbodienst en de DIA-adviseur van Volandis verrichten het onderzoek, dat ongeveer twee uur duurt. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. Je hebt recht op de DIA vanuit de cao bouw & infra. De DIA bestaat uit drie stappen: 

Stap 1 - Medisch onderzoek (PAGO)
De eerste stap van de DIA, het PAGO, begint met het invullen van een vragenlijst over je gezondheid en het werk. De doktersassistent(e) verricht daarna een aantal metingen, waaronder gewicht en gehoor, en neemt bloed af. De bedrijfsarts beoordeelt deze testen, bespreekt de vragenlijst en doet een gericht lichamelijk onderzoek. Ook kijkt de bedrijfsarts naar je leefstijl, waaronder roken en bewegen. Hieruit volgt een persoonlijk advies. Zo nodig krijg je een voorstel voor een vervolgconsult, een werkplekbezoek of een verwijzing naar de huisarts. Aan het einde maakt de bedrijfsarts samen met jou een overdracht voor de DIA-adviseur van Volandis. Het overdrachtsformulier neem je mee naar het adviesgesprek. Zijn de bloeduitslagen bekend, dan ontvang je het PAGO-rapport met je resultaten en het advies.

Stap 2 - Adviesgesprek DIA-adviseur
De DIA-adviseur gaat met jou in gesprek over de thema’s Werk veilig, Houd plezier en Kijk vooruit. De volgende onderwerpen komen tijdens dit gesprek aan bod.

Stap 3 - Jouw persoonlijke Actieplan
Het resultaat van het adviesgesprek met de DIA-adviseur is een persoonlijk Actieplan. In het Actieplan staan de acties die jij kunt ondernemen op de thema’s Werk veilig, Houd plezier en Kijk vooruit. We dagen je uit zelf aan de slag te gaan met jouw duurzame inzetbaarheid.

Volandis werkt voor de uitvoering van het Actieplan samen met Bouwopleiders of loopbaanadviseurs van James (CNV), Mijnloopbaancoach (FNV) en Stichting EDI (Expertisecentrum Duurzame Inzetbaarheid), die over eigen (loopbaan)instrumenten beschikken.

Vul jouw geboortejaar in, geef aan of je een bouwplaats- of UTA-werknemer bent en zie in welk jaar je voor een DIA of PAGO in aanmerking komt. In het jaar dat de DIA of PAGO plaatsvindt ontvang je daarvoor een uitnodiging van de arbodienst.

UTA- en Bouwplaatswerknemer

Als UTA- en bouwplaatswerknemer ontvang je vanaf je 20e jaar elke 4 jaar een uitnodiging voor een DIA. Dat is een Periodiek ArbeidsGeneeskundig Onderzoek (PAGO) met aansluitend hierop een DIA-adviesgesprek. Vanaf 40 jaar heb je naast de 4-jaarlijkse DIA ook recht op een extra tussentijds PAGO. Op de leeftijd van 40 jaar ga je dus naar de DIA, op de leeftijd van 42 naar het PAGO om vervolgens op je 44e jaar weer naar de DIA te gaan, enz.

Ben je ouder dan 65 jaar en nog als werknemer actief? Dan ontvang je geen uitnodiging meer. Wil je toch een PAGO of DIA dan kan je zelf een afspraak met de arbodienst maken. 

Tussen de 20 en 65 jaar heb je recht op een vierjaarlijks DIA inclusief PAGO. Dit recht blijf je houden. Had jij afgelopen jaar of de jaren ervoor recht op je DIA inclusief PAGO maar heb je hier geen gebruik van gemaakt? Dan kan dat nog steeds. Neem contact met ons op en maak gebruik van jouw DIA inclusief PAGO.  

De ingevulde PAGO-vragenlijst komt in jouw dossier bij de arbodienst, samen met de testresultaten en het onderzoek van de bedrijfsarts. Zijn de bloeduitslagen bekend, dan ontvang je het PAGO-rapport met een overzicht van de resultaten en de adviezen. De bedrijfsarts beheert je medische dossier bij de arbodienst. Die gegevens vallen onder het medisch beroepsgeheim. Dat geldt ook voor het PAGO-rapport. Zonder jouw toestemming verstrekt de bedrijfsarts geen informatie aan je werkgever of aan anderen.

Volandis ontvangt gepseudonimiseerde gegevens voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek. Specifiek op de thema’s Werk veilig, Houd plezier en Kijk vooruit. Volandis maakt daarmee onder andere rapportages voor de bedrijfstak, toolboxen, de branche RI&E en A-bladen met veilige en gezonde werkmethoden. De arbodiensten pseudonimiseren de gegevens in samenwerking met ZorgTTP. Niemand bij Volandis kan jou persoonlijk herkennen.

Naar aanleiding van jullie gesprek vult de bedrijfsarts een overdrachtsformulier in voor de DIA-adviseur. De DIA-adviseur legt het gesprek en de adviezen vast in je werknemersdossier bij Volandis. Het persoonlijke Actieplan staat daar ook in. Volandis verstrekt dit alleen aan jou en nooit aan anderen. Volandis gaat vertrouwelijk met je gegevens om. We zorgen ervoor dat alleen bevoegde personen je gegevens kunnen inzien of verwerken. In ons privacyreglement is dit nader uitgewerkt.

Heb je vragen over de planning van de PAGO/DIA of over de inhoud van het PAGO, neem dan contact op met je arbodienst. Wil je meer weten over het adviesgesprek of wil je een adviesgesprek aanvragen? Dan kun je contact opnemen met een DIA-adviseur van Volandis via telefoonnummer 0341- 499 299 of stuurt een e-mail naar diawerknemer@volandis.nl.

Is de DIA verplicht?
Nee, deelname aan de DIA is niet verplicht. Het is jouw cao-recht deel te mogen nemen. De DIA wordt door sociale partners in de bouw en infra gezien als de nieuwe norm. Feitelijk is de DIA het vertrouwde PAGO met een plus. Deze plus is het DIA-adviesgesprek. In het gesprek gaan we in op hoe je veilig en gezond en met plezier aan het werk blijft en hoe je kijkt naar je werk in de toekomst.

Via de arbodienst word je automatisch uitgenodigd. Jouw tijdsinvestering is 2 uur: één uur voor het medisch onderzoek bij assistent en bedrijfsarts en aansluitend één uur in gesprek bij de DIA-adviseur. “Deze investering loont ”, zeggen jouw collega’s vrijwel unaniem. Daarom organiseren steeds meer werkgevers de DIA’s onder werktijd en op bedrijfs- of bouwlocatie. Hiermee maken we het nog gemakkelijker voor je om deel te nemen.

Kan ik mijn eigen DIA plannen?
Dat kan. In overleg met je arbodienst plan je de afspraak in. Organiseert je werkgever de planning, dan stem je met je werkgever af. Heb je geen uitnodiging ontvangen en wil je eerder deelnemen, dan neem je contact op met een DIA-adviseur van Volandis. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 0341 499 299 of stuur een e-mail naar diawerknemer@volandis.nl.

Moet ik het persoonlijke Actieplan delen met mijn werkgever?
Nee, het Actieplan is van jou alleen. Je bepaalt zelf of je het Actieplan of een deel ervan aan een ander verstrekt.

Is het mogelijk een DIA-adviesgesprek te voeren zonder deelname aan het PAGO?
In principe niet. Het DIA-adviesgesprek sluit direct aan op het PAGO (preventief medisch onderzoek). Op verzoek kun je een losstaand (telefonisch) adviesgesprek voeren met een DIA-adviseur van Volandis. Ze zijn bereikbaar via telefoonnummer 0341 499 299 of stuur een e-mail naar diawerknemer@volandis.nl.

contact