Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Documenten

Op deze pagina vind je een aantal documenten: de disclaimer en gebruikersvoorwaarden, het jaarverslag met jaarrekening, de klachtenprocedure en de klokkenluidersregeling.

Mis je een document? Neem dan contact op met onze Vraagbaak: 0341 499 299 / info@volandis.nl

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de websites van Volandis. Download de disclaimer en gebruikersvoorwaarden. Of download de Engelse versie Disclaimer and conditions for use. 

Hier vindt je de algemene inkoopvoorwaarden van Volandis. 

In dit jaarverslag vind je het directieverslag en de (financiële) jaarrekening over het jaar 2021 van Stichting Volandis.

Volandis hanteert een open en transparante werkwijze. Zowel met elkaar, als met partners, werkgevers en werknemers in de sector. Toch kun je je niet gehoord of onjuist behandeld voelen. Hiervoor is onze klachtenprocedure. Het doel van de procedure klachtenafhandeling is het bewerkstelligen van een uniforme werkwijze voor de afhandeling en registratie van klachten. Lees hier wat de klachtenprocedure inhoudt.

De rol van klachtenfunctionaris is belegd bij Cora de Kievid.

De klokkenluidersregeling van Volandis is een regeling voor het omgaan met meldingen van (vermoedens van) misstanden of onregelmatigheden binnen Volandis. Dit is onderdeel van het integriteitsbeleid.

contact