Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Documenten

Op deze pagina vind je een aantal documenten: de disclaimer en gebruikersvoorwaarden, jaarverslag met jaarrekening, de klachtenprocedure en ons privacy statement.

Mis je een document? Neem dan contact op met onze Vraagbaak: 0341 499 299 / info@volandis.nl

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de websites van Volandis. Download de disclaimer en gebruikersvoorwaarden.

Hier vindt je de algemene inkoopvoorwaarden van Volandis. 

In dit jaarverslag vind je het directieverslag en de (financiële) jaarrekening over het jaar 2017 van Stichting Volandis. 

Volandis hanteert een open en transparante werkwijze. Zowel met elkaar, als met partners, werkgevers en werknemers in de sector. Toch kun je je niet gehoord of onjuist behandeld voelen. Hiervoor is onze klachtenprocedure. Het doel van de procedure klachtenafhandeling is het bewerkstelligen van een uniforme werkwijze voor de afhandeling en registratie van klachten. Lees hier wat de klachtenprocedure inhoudt.

De rol van klachtenfunctionaris is belegd bij Cora de Kievid.

Volandis is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Volandis houdt zich aan de eisen die de AVG en overige privacywetgeving stellen.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Volandis, Ceintuurbaan 2-100a, 3847 LG Harderwijk. In overeenstemming met de AVG is bij Volandis een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld. Deze is ook aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag.

Dit privacy statement is uitsluitend van toepassing op de diensten van Volandis.

Download het privacy statement.

Delen via:

contact