Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon is een onafhankelijke deskundige die werknemers kunnen raadplegen als er sprake is van ongewenst gedrag. Voorbeelden van ongewenst gedrag zijn: pesten, agressie en geweld, intimidatie en discriminatie. Je kunt niet alleen als slachtoffer terecht bij de vertrouwenspersoon maar ook als collega of leidinggevende.

De vertrouwenspersoon is verplicht elk gesprek vertrouwelijk te behandelen. Dit houdt in dat jij bepaalt of jouw melding wordt besproken met de werkgever en/of het behandeld wordt door een klachtencommissie. De sectoren (Af)Bouw & Infra hebben met Volandis de afspraak dat iedere gecontracteerde arbodienst een vertrouwenspersoon beschikbaar heeft voor werknemers. Dit is de vangnetregeling.

Heeft de werkgever geen interne en/of externe vertrouwenspersoon voor de werknemers of vindt de werknemer het prettiger om gebruik te maken van het vangnet? Onderstaande vertrouwenspersonen zijn bereikbaar voor een gesprek met werknemers in de bouw en infra. Deze service is kosteloos!

Vraag aan je werkgever bij welke arbodienst jij bent aangesloten. Bekijk hieronder welke vertrouwenspersoon er is voor jou! Deze vertrouwenspersonen kun je als volgt telefonisch bereiken:

 

 

ArboNed

ArboNed

Marcel Oldenhuizing

Mijn naam is Marcel Oldenhuizing. Ik ben bedrijfsmaatschappelijk werker en vertrouwenspersoon bij ArboNed. Ik ben er om gevoelige zaken met je te bespreken die je functioneren negatief beïnvloeden. Denk hierbij aan pesten, discriminatie, seksuele intimidatie en intimidatie door collega's. Dit zijn ongewenste omgangsvormen. Je kunt hierover rechtstreeks contact met mij opnemen. Zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid kenmerkt mijn werk als vertrouwenspersoon. Je werkgever wordt door mij hierover niet geïnformeerd tenzij je anders aangeeft. Als vertrouwenspersoon zal ik samen met jou kijken welke actie of oplossing er voor jouw klacht is. Het is belangrijk om te weten dat ik geen enkele stap zet zonder jouw toestemming. 

Richting

Richting

Ingrid de Laat

Mijn naam is Ingrid de Laat. Sinds 2016 werk ik voor Richting. Naast gecertificeerd vertrouwenspersoon ben ik ook trainer op allerlei onderwerpen zoals verzuim, werkdrukbeleving en inzetbaarheid. Daarnaast ben ik coach en adviseur voor leidinggevende en medewerkers. Ik woon in het zuiden van het land, maar werk door heel Nederland. Vertrouwelijke gesprekken met mij kunnen online of op een locatie van Richting plaatsvinden. 

Tel: 06-42049652 

Medprevent

Medprevent

Thea Reijenga

Mijn naam is Thea en ik werk voor diverse bedrijven en Arbodiensten als extern vertrouwenspersoon. 

Ik ben vertrouwenspersoon, omdat ik het iedereen gun om zichzelf te kunnen zijn en zich veilig te voelen op het werk. Je brengt veel tijd door op je werk met collega’s en als je dat als onveilig ervaart dan heeft dat veel impact.
Ik bied letterlijk ruimte om stil te staan bij wat er gebeurt en wat dat met je doet. Samen kijken we naar mogelijkheden in een omgeving waarin alles vertrouwelijk is. Naast vertrouwenspersoon ben ik ook werkzaam als coach/trainer en heb ik  veel ervaring als re-integratieadviseur.

Tel: 0513-637792 

Samen Gezond Bouwen

Samen Gezond Bouwen

Gerard Dijkstra

Mijn naam is Gerard Dijkstra en ik ben al ruim 19 jaar full time werkzaam als LVV register vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen, integriteit en klokkenluidersregeling bij Buro Konfidi Vertrouwenspersonen te Apeldoorn. Ik ben vertrouwenspersoon geworden omdat ik het erg belangrijk vind dat medewerkers in een sociaal veilige omgeving werkzaam kunnen zijn. 

Het oplossen van meldingen en/of conflicten op het gebied van integriteit en ongewenst gedrag, levert een sociaal veilige omgeving voor medewerkers op. Belangrijk is het emotioneel opvangen, ondersteunen en begeleiden van medewerkers bij een meld-of klachtenprocedure. Daarnaast is het belangrijk voor een organisatie dat de medewerker weer werkplezier krijgt. Dit komt de sfeer en samenwerking ten goede komt.  

Tel: 06-55183368 

PDG Healthservices

PDG Healthservices

Renate Breunesse

Mijn naam is Renate Breunesse, vertrouwenspersoon bij ParaDigma Groep. Ik vind het belangrijk dat werknemers met plezier naar het werk gaan en zich daarbij veilig voelen op de werkplek. Als zich ongewenste zaken voordoen (zoals pesten, discriminatie, agressie en (seksuele) intimidatie), dan vind ik dat je elkaar daarop moet kunnen aanspreken. In sommige situaties doen werknemers dat liever niet rechtstreeks.

Je kan bij mij terecht over een incident of over ongewenst gedrag. Allereerst zal ik vooral luisteren naar je verhaal. Daarna bekijken we samen welke stappen nodig zijn om tot een oplossing te komen. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en alleen met toestemming van jou, worden eventuele vervolgstappen gezet.  

Tel: 06-30550775

Perspectief

Perspectief

Peter van den Berg

Ik ben Peter van den Berg en ik ben al vanaf 2013 werkzaam als extern vertrouwenspersoon bij Perspectief Groep bv. 

Als vertrouwenspersoon vind ik het belangrijk om er voor je te zijn. Ik bied een luisterend oor, denk met je mee en adviseer wanneer daar behoefte aan is. Of de situatie in jouw beleving heel heftig is, of misschien heel klein. Voel je vrij om contact te zoeken om hierover in vertrouwen en geheel vrijblijvend te praten. Blijf er niet mee rondlopen! 

Tel: 06-81619989

ArboUnie

ArboUnie

Riemke Bosch

Ik ben vanuit Arbo Unie externe vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit, vermoeden misstanden, klokkenluidersregeling. Ervaar je ongewenst gedrag op het werk, neem dan gerust contact met mij op.  Er gebeurt niets zonder jouw toestemming. Alles blijft vertrouwelijk, tenzij er sprake is van een misdrijf of ik in ernstige gewetensnood kom. Ook als je je afvraagt of je ervaring onder ongewenst gedrag valt kun je contact met me opnemen.

Als vertrouwenspersoon bied ik een luisterend oor, kun je met mij sparren en ondersteun ik je bij het zoeken naar een mogelijke aanpak om tot een oplossing te komen. Kortom: jij hebt de regie en de vertrouwenspersoon staat naast je. 

Tel: 06-52501339

Bouw & Gezond

Bouw & Gezond

Hanneke Hakkers

Mijn naam is Hanneke Hakkers, werkzaam als vertrouwenspersoon bij Bouw&Gezond en Vechtstad Consultancy. Iedereen heeft recht op een fijne en veilige werkplek. Het mooie aan mijn werk is dat ik iemand mag bijstaan wanneer dat niet meer zo is. Een gesprek met een vertrouwenspersoon maakt de situatie vaak overzichtelijker en de aanpak van het probleem eenvoudiger. Samen brengen we de voor- en nadelen van mogelijke oplossingen in kaart. Als resultaat van mijn werk zie ik gelukkig vaak dat mensen uiteindelijk weer lekker in hun vel zitten.

Daarom ben ik ook werkzaam als trainer bij Vitalr, partner van Bouw&Gezond en Vechtstad Consultancy en geef ik trainingen over verzuim, communicatie en ongewenst gedrag op de werkvloer. Om ook op deze manier een bijdrage te leveren aan veiligheid op de werkvloer. Wanneer dat voor jou niet het geval is dan sta ik graag voor jou klaar!

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om beleid te hebben op het gebied van Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA). Onderdeel hiervan is beleid op ongewenst gedrag. In het werkgeverportaal ‘mijnVolandis’ vind je een sjabloon voor het opstellen van een beleidsdocument voor ongewenst gedrag. In dit sjabloon vind je ook voorbeelden voor een veiligheidsbeleid en de klokkenluidersregeling (verplicht voor werkgevers met meer dan 50 werknemers).

Voor een volledig beleid PSA (wettelijk) moet er ook beleid op werkdruk zijn. Ook hier is een voorbeeld voor werkgevers aanwezig in mijnVolandis.

De aanstelling van een interne vertrouwenspersoon past binnen het beleid PSA. Daarnaast kan de werkgever ook een externe vertrouwenspersoon contracteren. Vaak gaat dit via de arbodienst van de werkgever, maar dit kan ook met een geregistreerde en gecertificeerde vertrouwenspersoon.

Belangrijk is dat een werkgever met werknemers communiceert dat er een interne en/of externe vertrouwenspersoon beschikbaar is om, indien gewenst, te raadplegen.

Word je gepest of geconfronteerd met andere vormen van ongewenst gedrag? Blijf hier niet mee rondlopen!

Probeer het bespreekbaar te maken met de pester. Lukt dit niet of wil je advies over de aanpak? Bespreek het met je leidinggevende of de vertrouwenspersoon van jouw werkgever. Daarnaast heeft je werkgever ook de mogelijk om je te verwijzen naar een externe vertrouwenspersoon (gecontracteerd).

Biedt de werkgever deze mogelijkheden niet of vind je het prettiger om een deskundige buitende werkgever om te raadplegen, dan kan dat. Volandis heeft voor de sectoren Bouw & Infra en Afbouw een aantal vertrouwenspersonen die geraadpleegd kunnen worden.

Je privacy is gewaarborgd en deze service is kosteloos!

De rol van vertrouwenspersoon wordt nader toegelicht in deze heldere video’s: Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen en Van Oss & Partners.

contact