Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Verplichte Intredekeuring (IK)

Deze keuring geldt voor mensen die voor het eerst in de bouw gaan werken of die langer dan drie jaar geen werkzaamheden in de bouw hebben uitgevoerd. De keuring is alleen bedoeld voor werknemers die regelmatig uitvoerend werk op de bouwplaats gaan verrichten of in een werkplaats gaan werken waarbij zij te maken krijgen met zwaar lichamelijk werk of werk dat gevaar voor anderen met zich meebrengt. De werkgever meldt de werknemer voor een intredekeuring aan bij de arbodienst. De arbodienst nodigt de werknemer uit.

Lees hier alle informatie over de Intredekeuring in de factsheet voor werkgevers.

Artikelen in de CAO die naar de verplichte intredekeuring verwijzen, zijn:

  • CAO voor de Bouwnijverheid, artikel 1.1 (intredekeuring)

contact