Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Vakkracht afbouw

Werknemers die onder de cao Afbouw vallen, hebben recht op voorlichting en informatie van Volandis. Zij kunnen kosteloos gebruikmaken van het pakket Individugerichte Preventiezorg. De individugerichte preventiezorg is zo geregeld dat werkgevers er weinig omkijken naar hebben. Door de vinger aan de pols te houden, blijf je als werknemer niet nodeloos met klachten rondlopen en kan actief aan een oplossing worden gewerkt. Je blijft dus vitaal en gemotiveerd aan het werk en leert nadenken over je eigen duurzame inzet.

Centraal in het cao-pakket staat de Duurzame Inzetbaarheidsanalyse (DIA). Het PAGO is een onderdeel van de DIA en begint met het invullen van een vragenlijst over je gezondheid en het werk. De doktersassistent(e) verricht daarna een aantal metingen, waaronder gewicht en gehoor, en neemt bloed af. De bedrijfsarts bespreekt  met jou de vragenlijst en doet een gericht lichamelijk onderzoek. Ook kijkt de bedrijfsarts naar je leefstijl, waaronder roken en bewegen. Hieruit volgt een persoonlijk advies. Zo nodig krijg je een voorstel voor een vervolgconsult, een werkplekbezoek of een verwijzing naar de huisarts.

Daarnaast maken ook andere keuringen/onderzoeken deel uit van het cao-pakket preventiezorg. Deze worden uitgevoerd door de arbodienst.

Meer informatie lees je in de folder voor medewerkers of het magazine voor werkgevers op de website van Technisch Bureau Afbouw.

contact