Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Quickscan gids werkdruk

Wil je als werkgever weten of de gids werkdruk wat voor jouw organisatie kan betekenen om de werkdruk aan te pakken? Vul dan onderstaande quickscan in. Die bestaat uit tien stellingen en de uitkomst geeft je direct antwoord op de vraag hoe het in jouw organisatie met de werkdruk is gesteld.

Doe de scan

Ontdek hoe het staat met de werkdruk in jouw organisatie. En wat je hier eventueel aan kunt doen. Wil je bespreken of je dat als organisatie zelf kan of is het juist beter om dit samen met externe deskundigen te doen?

Neem dan contact op met Barteld Dijkman en start met de gids werkdruk.

Barteld Dijkman

Barteld Dijkman

Arbeids- en organisatiekundige

Duurzame inzetbaarheid voor mij als arbeid- en organisatiedeskundige houdt in dat ik kijk naar het 'mogen' en het 'kunnen' van werknemers. Welke taken heeft de werknemer en volgens welk werkproces wordt dit uitgevoerd? Welke regelmogelijkheden zijn? Zijn er knelpunten die werkdruk veroorzaken? Welke kennis en competenties zijn nodig om de functie uit te voeren? Is deze actueel? Werkplezier wordt mijn inziens bepaald door zowel de inrichting van de organisatie, als ook de kwaliteiten van de werknemers. Door dit in samenhang te benaderen kan werkplezier in de organisatie gewaarborgd worden. Met passie werk ik bij Volandis om hier inzicht in te geven!

In onze organisatie hoort fouten maken erbij. We willen hier graag meer van leren om ze te voorkomen.
Werknemers melden te weinig fouten, omdat dit als klikken wordt ervaren.
Werknemers zijn terughoudend in het melden van fouten, omdat ze denken dat ze hiervoor gestraft worden.
Onze werknemers zouden meer met elkaar moeten overleggen om de fouten op te lossen.
Omdat er fouten worden gemaakt, moeten de werknemers onnodig extra werk doen.
Het werkoverleg kan ook gebruikt worden om fouten en knelpunten te bespreken.
We moeten werknemers vaker uitnodigen om met verbeterideeën te komen. Daar ligt de kennis.
De maatregelen die we nemen om fouten en knelpunten te voorkomen, moeten effectiever zijn.
De communicatie tussen de leiding en de werknemers is niet optimaal. Dit kan beter.
We moeten veel meer aandacht besteden aan onze succesvolle projecten en daarvan leren.

Jouw resultaten

Barteld Dijkman

Barteld Dijkman

Arbeids- en organisatiekundige

Duurzame inzetbaarheid voor mij als arbeid- en organisatiedeskundige houdt in dat ik kijk naar het 'mogen' en het 'kunnen' van werknemers. Welke taken heeft de werknemer en volgens welk werkproces wordt dit uitgevoerd? Welke regelmogelijkheden zijn? Zijn er knelpunten die werkdruk veroorzaken? Welke kennis en competenties zijn nodig om de functie uit te voeren? Is deze actueel? Werkplezier wordt mijn inziens bepaald door zowel de inrichting van de organisatie, als ook de kwaliteiten van de werknemers. Door dit in samenhang te benaderen kan werkplezier in de organisatie gewaarborgd worden. Met passie werk ik bij Volandis om hier inzicht in te geven!

Je antwoord per vraag
In onze organisatie hoort fouten maken erbij. We willen hier graag meer van leren om ze te voorkomen.
Werknemers melden te weinig fouten, omdat dit als klikken wordt ervaren.
Werknemers zijn terughoudend in het melden van fouten, omdat ze denken dat ze hiervoor gestraft worden.
Onze werknemers zouden meer met elkaar moeten overleggen om de fouten op te lossen.
Onze werknemers zouden meer met elkaar moeten overleggen om de fouten op te lossen.
Het werkoverleg kan ook gebruikt worden om fouten en knelpunten te bespreken.
We moeten werknemers vaker uitnodigen om met verbeterideeën te komen. Daar ligt de kennis.
De maatregelen die we nemen om fouten en knelpunten te voorkomen, moeten effectiever zijn.
De communicatie tussen de leiding en de werknemers is niet optimaal. Dit kan beter.
We moeten veel meer aandacht besteden aan onze succesvolle projecten en daarvan leren.
contact