Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Arbeidshygiënische strategie

Om blootstelling aan schadelijke stoffen te beperken, moet je als werkgever gebruikmaken van de arbeidshygiënische strategie. Dat houdt in dat je maatregelen altijd neemt in de hieronder toegelichte volgorde:

Bronmaatregelen: als werkgever moet je ervoor zorgen dat, indien mogelijk, het schadelijke product vervangen wordt door een minder of niet schadelijk product. Een voorbeeld is het gebruiken van kwartsvrije materialen in plaats van kwartshoudende steen.

Collectieve maatregelen: kan de bron van de blootstelling niet worden weggenomen? Neem dan als werkgever collectieve maatregelen die je werknemers beschermen tegen blootstelling. Een voorbeeld is het gebruiken van gereedschap met afzuiging; hierdoor wordt zowel de gebruiker als collega’s die dichtbij aan het werk zijn minder blootgesteld.

Individuele maatregelen: als er niet meer collectieve maatregelen genomen kunnen worden, dan kunnen er maatregelen worden genomen die een individuele werknemer beschermen. Een voorbeeld is ervoor te zorgen dat zo min mogelijk mensen met schadelijke stoffen werken en daarnaast zo kort mogelijk. In het ideale geval wordt een individuele maatregel getroffen voor alle werknemers in het bedrijf, zodat er sprake is van een collectief effect.

Persoonlijke beschermingsmiddelen: als alle bovenstaande maatregelen niet mogelijk zijn of niet voldoende zijn, dan is de laatst mogelijke optie het beschikbaar stellen van persoonlijke beschermingsmiddelen. Als werkgever ben je verplicht deze aan je werknemers ter beschikking te stellen, als werknemer moet je deze ook gebruiken!

contact