Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

In-company regeling vouchers digitale vaardigheden

Om de digitale vaardigheden van werknemers te stimuleren, hebben de cao-partijen afgesproken dat werkgevers gedurende de looptijd van de cao aanspraak kunnen maken op een voucher voor een in-company training digitale vaardigheden. Deze subsidieregeling wordt uitgevoerd door Volandis.

Om de basis digitale vaardigheden van werknemers te stimuleren hebben de cao-partijen afgesproken dat werkgevers, gedurende de looptijd van de cao, aanspraak kunnen maken op een subsidie. Dit is een vergoeding voor de kosten van de in-company training. Deze subsidieregeling wordt uitgevoerd door Volandis.

Inhoud van de regeling

De werkgever kan een in-company training organisren. Een training voor meerdere werknemers tegelijk in het kalenderjaar 2024. De werkgever regelt zelf een trainer en een locatie en waarborgt dat de inhoud van de opleiding voldoet aan het subsidiereglement en aan de richtlijnen vanuit Regeling digitale vaardigheden educatie 2018. Via het aanvraagformulier en ingevulde kostenspecificatie kan de werkgever vooraf een aanvraag doen voor vergoeding van de kosten. Na goedkeuring en na afloop van de training worden deze kosten gedeclareerd bij Volandis.

Voorwaarden

De werkgever vult voorafgaand aan de training, uiterlijk 1 december 2024, het volledige aanvraagformulier in op de website van Volandis.

De werkgever waarborgt dat de (inhoud van) de training voldoet aan het subsidiereglement en aan de richtlijnen vanuit Regeling digitale vaardigheden educatie 2018. Werknemers die de training volgen zijn in dienst bij de werkgever en voor hen wordt pensioenpremie betaald conform de ca Bouw & Infra.

Het aanvraagformulier wordt beoordeeld en de werkgever ontvangt uitsluitsel over de goedkeuring van de inhoud van de training en de opgegeven kostenspecificatie.

Na afloop van de training kan de werkgever de kosten voor deze training declareren via het subsidieportaal en hierbij de bijbehorende betaalbewijzen insturen.

Na akkoord worden gedeclareerde kosten zo spoedig mogelijk uitbetaald. Een volledig overzicht van alle voorwaarden vind je in het Reglement vouchers digitale vaardigheden. Bekijk het reglement hier.

Aanvraag en uitbetaling

Om gebruik te maken van de regeling in-company voucher digitale vaardigheden kun je een aanvraag indienen via: formulier. Als aan de voorwaarden en verplichtingen die voortvloeien uit het reglement is voldaan, worden de gedeclareerde kosten zo spoedig mogelijk betaald.

Wil je meer informatie of loop je ergens tegenaan bij het aanvragen van de voucher? Onze adviseurs staan je graag te woord. Klik hier voor onze contactgegevens.

 

contact