Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Voor jou geregeld!

Hier vind je welke voorzieningen er voor jou zijn geregeld in de cao.

Ben jij klaar voor de toekomst? Als je werkzaam bent in de afbouwsector en onder de cao valt dan kun je kosteloos gebruik maken van het pakket individugerichte Preventiezorg. Belangrijk onderdeel daarvan is de Duurzame Inzetbaarheidsanalyse (DIA). Samen met het welbekende PAGO is dit het uitgelezen moment om te kijken hoe jij gezond en gemotiveerd je pensioen haalt.

 

 

Hieronder volgt een overzicht van vervolgactiviteiten die door de bedrijfsarts dan wel bouwarts kunnen worden ingezet.

  • Vervolgconsult: de arts kan verwijzen naar fysiotherapeut, bedrijfsmaatschappelijk werker, psycholoog of ergonoom van arbodienst
  • Telefonisch vervolgconsult
  • Bedrijfs- of werkplekbezoek
  • Werkdrukvoorziening voor bouwplaats- als UTA-medewerkers
  • Vervolgaudiometrie: werknemers die regelmatig blootgesteld worden aan een geluidsniveau van 80 dB(A) of meer kunnen, vaker worden onderzocht op gehoorschade
  • Leefstijlbegeleiding
  • Vergoeding fysiotherapie
contact