Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

GPO

Als werknemers bepaalde risicovolle werkzaamheden verrichten, kunnen zij zich in aanvulling op de DIA of het PAGO vaker medisch laten keuren. Dit wordt het Gericht Periodiek Onderzoek (GPO) genoemd. Net als de DIA of het PAGO is ook deze keuring geheel vrijwillig. Kan het GPO worden gecombineerd met de DIA of het PAGO, dan zijn er voor de werkgever geen kosten aan verbonden. Bovendien is de werknemer geen extra dag kwijt. Kan het GPO niet samenvallen met de DIA of het PAGO, dan zijn de kosten van het onderzoek voor de rekening van de werkgever. Hij of zij dient hierover zelf afspraken te maken met de arbodienst. Voor de volgende risico's en beroepen is er een GPO: 

  • Asbest (elke twee jaar)
  • Bodemsanering/verontreinigde grond (elk jaar)
  • Chemische industrie (elk jaar)
  • Machinisten van torenkraan, mobiele kraan of mobiele heistelling (elke twee jaar)
  • Natuursteen (zandsteen) (elk jaar)
  • Offshore (elke twee jaar, vanaf 40 jaar jaarlijks)
  • Overdruk (elk jaar)
  • Perslucht (elke twee jaar, vanaf 50 jaar jaarlijks)

De bedrijfsarts voert een onderzoek uit gericht op de specifieke aspecten en risico's die bij deze werkzaamheden komen kijken.

contact