Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Gericht periodiek onderzoek PUR

06 april 2023

Gericht periodiek onderzoek PUR

Per 1 mei zit het Gericht Periodiek Onderzoek (GPO) Werken met tweecomponenten PUR in het preventiezorgpakket. Werknemers in de Bouw & Infra die met gespoten of gegoten twee-componenten PUR werken voor isolatie van gebouwen en woningen hebben jaarlijks recht op dit GPO. De bedrijfsarts kan de uitvoering op jouw verzoek kosteloos combineren met het DIA of PAGO. In de jaren zonder DIA of PAGO vraagt de werkgever het GPO bij de arbodienst aan.


In kruipruimtes en wanden gebruiken isolatiebedrijven gespoten PUR, in spouwmuren gegoten PUR. Er zijn belangrijke arbeidsrisico's. Het is lichamelijk zwaar werk, je moet met PBM's kunnen werken in afgesloten warme kruipruimtes, je werkt op ladders en (rol)steigers, je moet veilig om kunnen gaan met gevaarlijke stoffen. In tweecomponenten PUR zitten di-isocyanaten, stoffen met hoog risico op het ontwikkelen van allergische reacties in de luchtwegen en de huid. Tijdens het GPO bespreekt de bouwarts de arbeidsrisico's, het gebruik van de PBM's en je gezondheid. Je krijgt advies en ondersteuning om je gezondheid goed te houden Het A-blad Tweecomponenten PUR geeft je inzicht in werkomstandigheden en arbeidsrisico's.

contact