Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Vragen GPO PUR

Wij krijgen veel vragen binnen rondom het GPO PUR. Hier vind je de veelgestelde vragen. Zijn je vragen niet beantwoord neem contact op met de vraagbaak via 0341 499 299 of info@volandis.nl.

CAO-partijen hebben het jaarlijks recht in de cao opgenomen. Daarna hebben ze Volandis advies gevraagd voor de uitwerking van dit GPO. Volandis concludeert dat de arbeids- en veiligheidsrisico's op meerdere vlakken zeer fors zijn . We steunen het recht op een jaarlijkse frequentie. Dit is vergelijkbaar met de frequentie in de cao voor het GPO werken in vervuilde grond, terreinen van de chemische industrie, overdruk en 40+ in de offshore. 

Er is geen harde wetenschap voor de frequentie. We sluiten aan bij de leidraad PMO (2013) en het addendum gevaarlijke stoffen (2018) van de NVAB. Daarin staan als kerndoelen:

  1. De preventie van beroepsziekten en arbeidsgebonden aandoeningen bij individuele en groepen werknemers.
  2. Het bewaken en bevorderen van de gezondheid van individuele en groepen werknemers in relatie tot het werk.
  3. Het bewaken en verbeteren van de gezondheid en de inzetbaarheid van individuele werknemers.

De NVAB sluit zich aan bij de randvoorwaarden van de ILO. Dat hebben wij ook gedaan.      

  • de nadruk ligt op primaire, soms op secundaire preventie.
  • de basis van workers’ health surveillance is risk assessment. 
  • uitvoering vindt plaats op individueel én collectief niveau. (dat laatste kan met het PAGO/DIA, of via de bedrijfsarts die klantgebonden werkt)
  • doelstellingen dienen vooraf te worden geformuleerd.
  • het vinden van afwijkingen moet tot adequate actie kunnen leiden. (dat is geregeld in het cao-pakket en de toezegging dat Volandis de noodzakelijke werkgerelateerde diagnostiek bekostigd).

De werknemer heeft op basis van de cao recht op het jaarlijkse GPO (of de combi met het PAGO). De werknemer kan het vragen bij het PAGO (dan zijn extra kosten voor Volandis). Voor de uitvoering buiten het PAGO kan de werknemer het ook zelf aanvragen. De cao geeft de werknemer dat recht. De arbodienst ziet dan wel graag 'een opdracht' van de betalende werkgever. Bij jaaropdrachten (grotere werkgevers of maatwerkklanten) kan de arbodienst de GPO's tijdig afstemmen en plannen. 

Ja, dat is mogelijk. Dit gaat identiek aan de procedures bij het werken in vervuilde grond en of water. De uitvoeringsprocedures beschrijven de maatwerkregeling voor biomonitoring. Samengevat: de bedrijfsarts stelt een meetplan op (risico's, testmethode, uitvoering/frequentie, lab, groepsgrootte, advies aan werknemer/werkgever, kosten) en vraagt voorafgaand aan de biomonitoring toestemming aan Volandis. De facturering verloopt daarna via een handmatige factuur. 

contact