Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Werknemer met schulden kost 13.000 euro per jaar

08 januari 2018

Individueel budget

62% van de werkgevers heeft te maken met personeel met financiële problemen. Als werkgever ben je al snel 13 duizend euro per jaar kwijt aan een werknemer met financiële problemen die voltijds werkt en een modaal salaris verdient. Dit blijkt uit het rapport ‘Personeel met schulden’ van het Nibud. Ook in onze DIA-gesprekken kan 'financiële fitheid' een onderwerp van gesprek zijn.

Risico’s voor je organisatie

Maar wat voor een invloed hebben werknemers met schulden op je organisatie? 57% van de werkgevers ziet personeel met schulden als een groot risico. Denk aan kosten voor het verwerken van loonbeslag, (ziekte)verzuim en productiviteitsverlies. Daarnaast loopt je bedrijf mogelijk risico door diefstal en fraude. Ook is personeel met geldproblemen vatbaarder voor omkoping en chantage.

Financiële fitheid onderwerp van gesprek tijdens DIA

Een werknemer met financiële problemen stapt veelal niet direct naar zijn werkgever. Hierdoor heb je als werkgever pas laat zicht op geldproblemen bij personeel. Meestal pas als er loonbeslag wordt gelegd, of wanneer de werknemer om een voorschot vraagt. Ook in onze DIA-gesprekken zou ‘financiele fitheid’ een onderwerp van gesprek kunnen zijn. Onze DIA-adviseurs kunnen werknemers in het DIA-gesprek (tegelijkertijd) doorverwijzen naar een van onze tweedelijnspartners of bijvoorbeeld naar het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting).

www.financieelfittewerknemers.nl

De website is een initiatief van Wijzer in Geldzaken, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Nibud, Divosa en NVVK. De website ondersteunt werkgevers met tips en checklists om werknemers ‘financieel fit’ en daarmee duurzaam inzetbaar te laten blijven. Op die manier kunnen kosten door geldproblemen bij personeel worden voorkomen.

Bron: Nibud

contact