Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

RI&E: Laat zien wat je allemaal al doet!

20 oktober 2020

Graaf werkzaamheden

Wij zijn allemaal enthousiaste ondernemers of medewerkers die met liefde ons vak uitoefenen. Maar een ondernemer en medewerkers lopen risico’s. Sommige handelingen die medewerkers (bijna) dagelijks uitvoeren zijn gevaarlijk en een ongeval zit in een klein hoekje.  

Welke risico's zijn er?

Daarom is het belangrijk dat we elke dag veilig aan het werk kunnen en aan het einde van de werkdag weer veilig en gezond thuis komen. Een risico-inventarisatie en –evaluatie, ofwel RI&E, helpt je om scherp te krijgen welke risico’s er zijn in het bedrijf en hoe je deze risico’s gaat beheersen of zal verminderen.  

Waarom een RI&E?

Een goede RI&E inspireert en stimuleert werkgevers en medewerkers om bewuster, veiliger en gezonder te werken. De RI&E is daarmee de basis van het arbobeleid. Het zorgt ervoor dat medewerkers minder risico’s lopen en verkleint de kans op ziekte en uitval. Een RI&E vergroot daarmee het rendement van de onderneming door verstoringen ten gevolge van ongezondheid en onveiligheid te verminderen.  

De RI&E is het meest effectief wanneer deze door jouw bedrijf zelf wordt gemaakt en als medewerkers daarbij betrokken worden. Tenslotte weten zij wat er speelt op de werkvloer en kunnen vaak goed meedenken over werkbare oplossingen. En hoe beter we samen op de veiligheid letten hoe groter de kans dat alles goed gaat. Niemand wil tenslotte een ongeluk. 

Werkgevers doen al veel voor de veiligheid en welzijn van hun werknemers. Alleen wordt dat vaak niet vastgelegd. Juist daar kan de branche RI&E bouwnijverheid worden ingezet. 

Iedereen kan een RI&E maken

De Branche RI&E bouwnijverheid is bedoeld om bedrijven in de bouwnijverheid te ondersteunen bij het maken van een RI&E. Het is zo opgesteld dat in principe iedereen een RI&E kan maken. Het instrument leidt de gebruiker langs heel veel risico’s en geeft een goed beeld van wat er speelt én of je voldoet aan de wettelijke (zorg)verplichtingen.  

Meerwaarde

De echte meerwaarde van een RI&E ontstaat echter niet bij het eenmalig invullen van een 'papieren moetje' maar als de werkgever en medewerkers er zelf het nut/meerwaarde van in gaan zien. Advies is om regelmatig het plan van aanpak door te nemen en minimaal eens per jaar te kijken of de RIE nog actueel is; of alle punten nog steeds zijn afgehandeld, of zaken opnieuw ingepland moeten en of er aanvullende acties nodig zijn.  

Samen nadenken over gevaren

Medewerkers dienen op de hoogte gehouden te worden van de voor hen geldende gevaren in het werk en de maatregelen en afspraken die er zijn gemaakt om blootstelling en risico’s te verkleinen of op te heffen. Besteed bijvoorbeeld tijdens een personeelsbijeenkomst eens aandacht aan een specifiek onderdeel uit de RI&E. Samen nadenken over de gevaren en vervolgens samen op zoek naar maatregelen om de gevaren te voorkomen, dat is de basis van een goede RI&E

Kijk voor meer informatie op: https://www.volandis.nl/rie

contact