Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Subsidieregeling indiensttreding uitzendkrachten

26 augustus 2021

Subsidieregeling indiensttreding uitzendkrachten

Ben jij een werkgever in de Bouw & Infra en neem jij een uitzendkracht die 50 jaar of ouder is, in dienst? Dan heb je wellicht recht op de subsidieregeling indiensttreding uitzendkrachten. Deze subsidieregeling gaat in op 1 augustus 2021. De belangrijkste voorwaarden? De werknemer valt onder de cao Bouw & Infra, is op de indiensttredingsdatum 50 jaar of ouder en tenminste 10 jaar werkzaam geweest als werknemer onder de cao Bouw & Infra.

Deze regeling is onderdeel van een breder stimuleringspakket voor behoud van vakkrachten en wordt uitgevoerd door het Volandis Fonds. Je vraagt de regeling aan vanaf 9 weken na ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst via het subsidieportaal van Volandis. Wil je gebruikmaken van deze regeling? Meer informatie en alle voorwaarden vind je hier.

contact