Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Vervolgconsulten

Indien de Intredekeuring, het Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek, het Gericht Periodiek Onderzoek of het spreekuur bedrijfsarts naar het oordeel van de bedrijfsarts daartoe aanleiding geeft, kan de werknemer gebruikmaken van een vervolgconsult. Afhankelijk van het onderwerp waar het om gaat, is dat bijvoorbeeld een spreekuur bij de bedrijfsarts of een consult bij een werkadviseur of arbeidshygiënist.

contact