Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Toelichting Bedrijfstakatlas

Wat is de Bedrijfstakatlas (BTA)?

 • De BTA geeft inzicht in hoe werknemers in de Bouw & Infra hun gezondheid en werk ervaren.
 • De gegevens in de BTA zijn gebaseerd op de uitkomsten van het Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) of Gericht Periodiek Onderzoek (GPO).

Wat is en kan de Bedrijfstakatlas (BTA)?

 • Je kunt eigen selecties maken om de duurzame inzetbaarheid op verschillende thema’s in beeld te brengen.
 • Uitsplitsingsmogelijkheden zijn op:
  • Cao
  • Leeftijd
  • Bedrijfssector
  • Bedrijfsgrootte
  • Beroep

Voor wie is de Bedrijfstakatlas bedoeld?

 • Werkgevers in de Bouw & Infra (bijvoorbeeld om het arbeidsomstandighedenbeleid te actualiseren);
 • Arboprofessionals in de Bouw & Infra;
 • Andere branches;
 • Onderzoeksinstelling en universiteiten;
 • Partijen om de ontwikkelingen op arbeidsrisco’s te volgen.

Wat is de BTA niet?

De BTA is niet bedoeld als statistisch instrument. Het geeft wel een eerste goede indicatie over de verschillen tussen geselecteerde groepen.

 • Neem contact op met Volandis via info@volandis.nl als je meer wilt weten over de cijfers die je ziet en wat dit voor jouw bedrijf kan betekenen.

Look en feel BTA

 • De indeling van de BTA volgt de thema-indeling die Volandis gebruikt, verdeeld over drie pijlers van duurzame inzetbaarheid:
  • Werk Veilig
  • Houd plezier
  • Kijk vooruit
 • De biometrische gegevens uit het PAGO zijn als subthema onder thema Gezondheid terug te vinden.

Figuur 1: de drie pijlers en subthema’s van duurzame inzetbaarheid

 

contact