Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Tevredenheid

Een tevreden werknemer is productiever dan een ontevreden werknemer. Heb je als werkgever het gevoel dat je werknemers ontevreden zijn over het werk? Een goede analyse en diagnose kunnen helpen. Dit is bijna altijd maatwerk, maar hoeft niet veel tijd te kosten. Je kunt het zelfs prima zelf doen. Kern van een dergelijke analyse en diagnose is dat je met je werknemers in gesprek gaat over wat je signaleert. Samen kijk je wat de knelpunten zijn en bovenal hoe je deze kunt aanpakken. Mogelijke oorzaken kunnen bijvoorbeeld een te hoge werkdruk, het niet meegroeien met veranderingen, teveel mensen die het werk fysiek niet meer aan kunnen of een niet-optimale organisatie van het werk zijn. Hieronder bespreken we kort een aantal instrumenten die je als werkgever kunt inzetten.

In veel organisaties worden functionerings- en teamgesprekken gebruikt om te analyseren wat de stand van zaken is. Het doel hiervan is om gezamenlijk tot een aanpak te komen om mensen weer optimaal te motiveren. Juist deze gesprekken kunnen een goede start van een verbetertraject zijn.
Het kan zijn dat werknemers niet meer voldoende uitdaging ervaren of voldoende toegerust zijn om hun werk uit te kunnen voeren. Het vergroten en/of verbreden van kennis kan in dat geval een belangrijke bijdrage leveren aan het ervaren van tevredenheid. Er zijn binnen de bouw- en infrasector ontzettend veel mogelijkheden. Op www.bouwopleiders.nl kun je inschatten wat er voor jouw werknemers nodig is.
Coaching is een handig middel om werknemers te ondersteunen bij een specifieke hulpvraag. Het helpt om inzicht te krijgen en om vervolgstappen te formuleren. Zo kun je bijvoorbeeld met een coach op zoek gaan naar manieren om het werkplezier terug te krijgen. Als werkgever kun je intern mensen aanwijzen om te coachen, maar er zijn ook veel externe coaches beschikbaar.

Heb je het gevoel dat je werknemers niet optimaal presteren? Misschien is het tijd om eens goed naar je mensen te kijken. Zitten iedereen nog wel op de juiste plek en worden ieders capaciteiten optimaal benut? Op dit moment is strategische personeelsplanning een veelgevraagd instrument. Dit houdt in dat je kijkt naar de huidige werknemers en probeert te voorspellen wat er gebeurt als je nog vijf jaar in de huidige samenstelling doorwerkt. Kunnen je werknemers het werk nog aan? Heb je goede vervanging voor de sleutelfuncties als deze mochten uitvallen? Kunnen werknemers omgaan met veranderingen en onzekerheden? Een dergelijke analyse geeft inzicht in ‘zwakke’ plekken binnen de organisatie en waar de kansen liggen om het beste uit je mensen te halen. Er zijn heel veel aanbieders die je hierbij kunnen helpen. Wil je tips of kom je er niet uit? Neem dan contact op met een van de bedrijfsadviseurs van Volandis. Ze zijn op werkdagen bereikbaar op 0341-499299.

contact