Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Stimuleringsregeling BBL

Er zijn verschillende actualiteiten die invloed hebben op de werkgelegenheid in de bouw- en infrasector. Denk bijvoorbeeld aan de coronacrisis, de impact van stikstof en PFAS. Daarom hebben cao-partijen in de Bouw & Infra een 'stimuleringsregeling BBL' afgesproken. Deze regeling is beschikbaar vanaf 1 november 2020 tot en met 30 juni 2021 en is onderdeel van een breder pakket aan maatregelen om vakkrachten te behouden voor de sector. De regeling wordt uitgevoerd door het Volandis Fonds.

Doel van de regeling

• Bevorderen en behouden instroom van leerlingwerknemers in de BBL-opleidingen (niveau 2 of 3).
• Blijvend zorg dragen voor goede begeleiding door een opgeleide leermeester van leerlingwerknemers.
• Stimuleren opleidingsbedrijven én individuele leerbedrijven om leerlingwerknemers in dienst te nemen.
• Stimuleren inlenende leerbedrijven om leerlingwerknemers een opleidingsplek te bieden.

Inhoud van de regeling

Heb jij als opleidingsbedrijf of als individueel leerlingbedrijf een leerlingwerknemer in dienst die tussen 1 juli 2020 en 30 juni 2021 start of gestart is met een BBL-opleiding (niveau 2 of 3)? Dan kom je in aanmerking voor de stimuleringsregeling BBL. De subsidie is door de cao-partijen vastgesteld op € 1.250,- en wordt in 2 delen toegekend. Maak je als opleidings- of individueel leerbedrijf gebruik van deze subsidie, dan ontvang je:

• Een aanvangssubsidie van € 500,- bij begin van de opleiding en;
• Een afrondingssubsidie van € 750,- bij diplomering.

Voorwaarden

Om voor de subsidie in aanmerking te komen moet er aan verschillende voorwaarden worden voldaan. De belangrijkste zijn:

• De leerlingwerknemer is gestart met een opleiding BBL in de periode 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021.
• De werkgever (opleidings- of individueel leerbedrijf) valt onder de cao Bouw & Infra.
• De leerlingwerknemer heeft een arbeidsovereenkomst van tenminste 32 uur per week.
• Belanghebbende voldoet aan het reglement erkenning leerbedrijven SBB (www.s-bb.nl) inclusief de sectorale aanvullingen van de sector Techniek en gebouwde omgeving en heeft een leermeester of instructeur in de zin van dit reglement in dienst.
• Het opleidingsbedrijf zorgt ervoor dat de subsidie zichtbaar ten goede komt aan het inlenende bedrijf.

Een volledig overzicht van alle voorwaarden vind je in het ‘Reglement Stimuleringsmaatregel BBL’.

Aanvraag en uitbetaling

Wil je gebruik maken van deze regeling? Vanaf 1 november geldt de volgende procedure:

- Log in bij het Subsidieportaal van Volandis. Daar kun je de volledige aanvraagprocedure digitaal doorlopen, zie ook de handleiding afrondingssubsidiehandleiding  en de handleiding voor de aanvraagsubsidie
- Als aan alle voorwaarden is voldaan, wordt de aanvangssubsidie 9 weken na de startdatum van de opleiding uitbetaald.
- De afrondingssubsidie kan op het moment van diplomering aangevraagd worden (leerlingwerknemer moet de opleiding minimaal 15 maanden hebben gevolgd).

Wil je meer informatie of loop je ergens tegenaan bij het aanvragen van de stimuleringsregeling BBL? Onze adviseurs staan je graag te woord. Klik hier voor onze contactgegevens.

contact