Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Coronavirus, voorkom verspreiding

12 maart 2020

Coronavirus, voorkom verspreiding

Update: 1 april 2020

Het Coronavirus (Covid-19) verspreidt zich in toenemende mate in heel Europa. Ziekenhuizen staan onder druk. De Nederlandse Regering heeft maandag 31 maart nog strengere maatregelen vastgesteld om het virus onder controle te krijgen. Wat kun je als werknemer en werkgever in de Bouw & Infra en Afbouw doen om verspreiding van het virus te voorkomen?

Advies voor alle werknemers en bedrijven

Werk zoveel mogelijk, tot en met maandag 28 april 2020, vanuit huis. Wees zeer terughoudend met sociale contacten, vermijd plekken met meerdere mensen en houd 1,5 meter afstand. Pauzeer en lunch niet in groepen. De overheid adviseert werkgevers om werktijden te spreiden en geen bijeenkomsten te houden. Deze maatregel is verlengd tot 1 juni 2020. Tref maatregelen om zo ongestoord mogelijk belangrijke bedrijfsactiviteiten voort te kunnen zetten. Gebruik de poster van de overheid Coronavirus 'wat moet je doen?' in je bedrijf en in combinatie met de poster aanvullende maatregelen. De sociale partners in de bouw en techniek werken met deskundigen en de overheid aan een leidraad om veilig te kunnen doorwerken.

Wat te doen bij neusverkoudheid, keelpijn, hoesten of koorts?

Blijf dan thuis en ga niet naar andere mensen! Wees extra voorzichtig in je contacten met kwetsbare mensen, met verminderde weerstand of oude leeftijd. Bel je huisarts als de klachten verergeren. In de avond- en weekenduren bel je met de plaatselijke huisartsenpost. Stem met je werkgever af om vanuit huis te werken. Heb je klachten en koorts, dan moeten alle huisgenoten in huis blijven. Je mag weer naar je werk als je 24 uur geen klachten hebt gehad.

Wat te doen als iemand bij jou in huis koorts heeft?

Blijf dan thuis, ga niet naar andere mensen en ga niet naar je werk! Heb je zelf geen klachten, dan geldt een uitzondering voor onmisbare beroepen en werkzaamheden. Overleg dit met je werkgever en vraag bij twijfel advies aan de bedrijfsarts.

Voorkom besmetting!

De beste manier om te zorgen dat je geen Coronabesmetting oploopt of doorgeeft is hetzelfde als voor de griep:

 • Was regelmatig en goed je handen met zeep;
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
 • Gebruik papieren zakdoekjes;
 • Schud geen handen;
 • Blijf thuis bij klachten;
 • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar.

Om infecties te voorkomen moet je vaker je handen wassen dan je denkt. Hoe vaak en hoe je dat goed doet, lees je op 'hygiëne en handen wassen', een onderdeel van de website van het RIVM. Bied als werkgever voldoende en zo nodig extra plekken om handen te wassen. Zorg voor vloeibare zeep en papierrollen of papieren afdroogdoekjes. 

Verspreiding

Het Coronavirus verspreidt zich vooral via direct contact met druppels van iemand die niest of hoest. In de buurt van je gezicht, op je handen of op een voorwerp dat je vastpakt. Je kunt de virusziekte oplopen als je met je besmette handen in je ogen, neus of mond komt. De druppeltjes blijven niet al te lang in de lucht zweven. Het risico is dus groter naarmate meer mensen dicht bij elkaar in de buurt zijn. Het heeft in de bouw geen zin om mondkapjes te dragen om je te beschermen tegen het Coronavirus.

Meer informatie

 • De huisartsen geven informatie op 'thuisarts'.
 • Het RIVM geeft antwoorden op veel vragen en geeft uitleg.
 • Informatie voor werkgevers in de Bouw & Infra is beschikbaar via de website van Bouwend Nederland bij 'Vragen en antwoorden' en op de website van de AFNL. Ga voor de Afbouw naar de website van NOA.
 • De websites van FNV en CNV biedt hulp om zaken met de werkgever af te stemmen.
 • De Corona helpdesk van Arbotechniek heeft in de rubriek vraag en antwoord informatie over veilig werken in de installatiebranche.
 • Ben je van plan om te reizen voor vakantie of werk, lees dan de bijgewerkte adviezen van de overheid op 'Nederland wereldwijd', een onderdeel van de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Vragen

 • Heb je algemene vragen over het Coronavirus, bel dan het speciale nummer van de overheid: 0800 - 1351.
 • Heb je vragen of je wel of niet naar het werk kunt gaan, neem dan contact op met je bedrijfsarts of arbodienst. Er zijn zes arbodiensten die preventiezorg leveren voor werknemers en werkgevers in de cao’s Bouw & Infra en Afbouw.
 • Heb je specifieke vragen over het Coronavirus in de bouw, bel dan met de Helpdesk Corona Bouw & Techniek: 085- 080 1544. Onze dienstverlening gaat van 16 maart tot en met 28 april uitsluitend online en telefonisch verder.
contact