Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Het Digitaal Skills Paspoort, de zoveelste trend of juist een blijvertje?

12 mei 2021

Digitaal skills paspoort

De arbeidsmarkt verandert continu. Zo zal 65% van de kinderen in de toekomst een baan hebben die nu nog niet bestaat en is de kennis van technische studenten binnen een jaar na afstuderen al verouderd. Diploma’s verliezen hun waarde en banen verdwijnen of veranderen door nieuwe technologieën.

In de bouw zijn relatief weinig functies verdwenen en er is zelfs sprake van een nijpend tekort aan personeel. Toch zijn veel functies geleidelijk aan veranderd en niet iedereen kan deze ontwikkelingen bijbenen. Er zijn bijvoorbeeld nog steeds veel werknemers die moeite hebben met digitalisering. Om te voorkomen dat grote groepen werknemers de ontwikkelingen niet meer kunnen bijbenen, is de overheid gestart met campagnes en subsidies om ‘het leven lang ontwikkelen’ te stimuleren.

Knelpunten voor HR

Veel bedrijven worden geconfronteerd met personeelstekorten waardoor het een uitdaging wordt om de kwaliteit op peil te houden. Vaak wordt er dan naar HR gekeken voor een oplossing. Een personeelstekort heb je niet zomaar opgelost, maar een eerste stap is om werknemers binnen te houden en te binden aan je bedrijf.

Om vraag en aanbod beter te laten aansluiten en werknemers te behouden is het van belang dat zij technologische ontwikkelingen kunnen bijhouden. Om deze aansluiting goed te houden moet je allereerst zicht hebben op het huidige personeelsbestand. Welke skills hebben je werknemers al in huis? Pas als je dat weet kun je kijken wat er ontbreekt en wat je in de toekomst wellicht nodig hebt. Soms is om- of bijscholing nodig.

Skillsdenken

Het is belangrijk om wendbaarder te zijn op de arbeidsmarkt en daarvoor is een jarenlang omscholingstraject vaak helemaal niet nodig. Werknemers doen allerlei skills op tijdens hun loopbaan, vaak veel meer dan in het CV te zien is. Als je vraag en aanbod beter, maar vooral ook sneller, op elkaar wil afstemmen dan heb je een universele taal nodig. Vandaar dat in Europa diverse skills-talen worden ontwikkeld. Zo krijg je totaaloverzichten met alle skills van alle functies.

Het Digitaal Skills Paspoort

Het goed registreren van skills wordt steeds belangrijker, maar daarvoor heb je wel een systeem nodig. Bijvoorbeeld het Digitaal Skills Paspoort. Je kunt skills zien als een soort munteenheid, een ruilmiddel voor op de arbeidsmarkt. Met het Digitaal Skills Paspoort kun je makkelijk ‘reizen’ over de arbeidsmarkt.

Claudia Klarenbeek (Volandis) heeft samen met TNO en de HAN (Jos Sanders) in opdracht van de sector Bouwend Nederland en Techniek Nederland een Digitaal Skills Paspoort ontwikkeld. In dit paspoort slaan werknemers alle documenten op die hun skills aantonen. Niet alleen diploma’s en certificaten, maar ook foto’s van projecten, verklaringen van collega’s en urenstaten. Met een slimme koppeling kan elke vakman zien in hoeverre zijn skills al zijn ontwikkeld gedurende zijn gehele loopbaan. Dit jaar is de eerste try out gestart. Op basis van deze bevindingen wordt het systeem verder geoptimaliseerd.

Bekijk onderstaande animatie over het Digitaal Skills Paspoort

Toekomst

Een Digitaal Skills Paspoort zal in de toekomst een belangrijke functie krijgen op de arbeidsmarkt. De verwachting is dat iedereen in de werkende en schoolgaande leeftijd straks een eigen Digitaal Skills Paspoort heeft. De voordelen voor HR zijn divers. Want als elke vakman straks over een Digitaal Skills Paspoort beschikt, kun je sollicitatieprocedures aanzienlijk verkorten. Maar er zijn meer voordelen. Je voorkomt miscommunicatie bij anderstaligen, je hebt beter zicht op welke skills in huis zijn én wat nog bijgeschoold moet worden en je kunt bij aanbestedingen aantonen dat je gekwalificeerde mensen in huis hebt.

Ook werknemers zelf zijn zich beter bewust van hun skills. Je kunt je skills laten verzilveren in certificaten of diploma’s.

Meedoen aan de try-out?

Ben jij benieuwd naar alle toepassingsmogelijkheden voor HR of heb je wensen als HR-adviseur als het gaat om gebruiksvriendelijkheid van het Digitaal Skills Paspoort? Wij zoeken bedrijven en HR-adviseurs om met ons mee te denken of om aan onze try outs mee te doen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Claudia Klarenbeek of mailen naar c.klarenbeek@volandis.nl

contact