Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

RI&E

Ieder bedrijf met werknemers (inleenkrachten worden voor de Arbowet beschouwd als werknemers) in dienst moet een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en een plan van aanpak hebben uitgevoerd. Deze verplichting is vastgelegd in de Arbowet, artikel 5 (inventarisatie en evaluatie van de risico's) en artikel 14 (bijstand deskundige werknemers op het gebied van preventie en bescherming).

De RI&E Bouwnijverheid is een online applicatie (in mijnVolandis) waarmee bedrijven op eenvoudige wijze zelf een RI&E en een plan van aanpak (PvA) kunnen maken, zonder inschakeling van deskundigen. De RI&E Bouwnijverheid is erkend door het Steunpunt RI&E. Is de RI&E gemaakt met dit instrument, dan is een toetsing niet verplicht voor bedrijven tot en met 25 werknemers. De RI&E Bouwnijverheid is bedoeld voor werkgevers, preventiemedewerkers en kerndeskundigen (zelfstandig of werkzaam bij een arbodienst).

Wil je een uitleg? Bekijk de handleiding! Of deze instructievideo:

Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) wordt eenmaal uitgevoerd en daarna zo nodig aangepast. De risico's en de maatregelen die het bedrijf neemt om deze risico's te voorkomen of te beperken, worden vastgelegd in een plan van aanpak. Dit wordt minimaal eenmaal per jaar herzien en besproken met de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging. Het is nodig de RI&E (inclusief het plan van aanpak) aan te passen wanneer:

  • de daarmee opgedane ervaringen hiertoe aanleiding geven, bijvoorbeeld als de geplande maatregelen niet het gewenste resultaat hebben.
  • de werkmethoden of de werkomstandigheden veranderen, bijvoorbeeld na aanschaf van nieuwe machines of nieuwe huisvesting.
  • zich belangrijke veranderingen voordoen op het gebied van de stand van de wetenschap of professionele dienstverlening. Er zijn bijvoorbeeld betere machines verkrijgbaar.

Meer informatie over de RI&E vind je op www.rie.nl.

Via het werkgeversportaal 'mijnVolandis' kun je gratis gebruikmaken van instrumenten als de RI&E en V&G Planner.

Ook vind je hier het rapport Duurzame Inzetbaarheid, gebaseerd op de resultaten van de DIA/PAGO’s in de afgelopen jaren. Hiermee krijg je onder andere inzicht in het werkvermogen van je werknemers en tools om zelf aan de slag te gaan.

Let op: maak tijdig een account aan! Je ontvangt een verificatiecode per post, dus niet via de mail. Dat duurt maximaal 5 werkdagen. Dit is een extra veiligheidsmaatregel om je bedrijfsgegevens te beschermen.

Klik op onderstaande button om direct in te loggen. 

Meer informatie over mijnVolandis

contact