Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Blog 16: RI&E, niet sexy wel besparend!

Het is een verplichting vanuit de Arbowet, maar slechts 52% van de werkgevers heeft er eentje. Zeker bij kleine bedrijven is het vaak een ondergeschoven kindje. Doodzonde want een goede Risico-Inventarisatie en -Evaluatie geeft je niet alleen inzicht in alle risico’s binnen jouw bedrijf, maar kan ook een flinke besparing opleveren. Het mag dan geen sexy onderwerp zijn, maar het kan je flink wat opleveren! 

Voordelen 

Een RI&E is een instrument waarin je alle risico’s binnen je bedrijf inventariseert. Zo kun je goede beheersmaatregelen treffen om veilig en gezond te werken. Daar waar de risico’s niet voldoende beheerst zijn is het risico op ontwikkelen van klachten en uitval door ziekte van medewerkers het grootst. Heb je de RI&E op orde, dan heb jij de risico's in beeld en onder controle. Dit draagt direct bij aan de continuïteit binnen het bedrijf en levert jou als werkgever het volgende op: 

  • Minder kans op uitval 
  • Minder verzuimkosten 
  • Minder kosten voor ongevallen 
  • Werknemers die veilig, gezond en plezierig werken voeren hun werk beter uit 
  • Werknemers gaan veilig en gezond met pensioen 
  • Gemakkelijker vooruitkijken en op reageren 
  • Behouden van werknemers, dus behouden van ervaring 
  • Minder verstoring van het proces 
  • Geen kosten voor vervanging 

Je eigen blinde vlekken 

Het invullen van de RI&E is een investering voor de korte en lange termijn. Zo wordt er echter niet altijd naar gekeken. Het wordt toch vaak gezien als een verplichting. In de praktijk kost het invullen van de RI&E ruim een dag, maar je hoeft het niet in één keer te doen. Plan het in stukjes in zodat het behapbaar wordt. Veel werkgevers denken ook dat ze de risico’s wel in beeld hebben, maar dat valt in de praktijk vaak vies tegen. Trap niet in je eigen blinde vlekken en neem de RI&E serieus.  

Hoe start ik? 

De RI&E is kosteloos beschikbaar via: https://www.volandis.nl/werk-veilig/instrumenten/ri-e. Het instrument is zo gemaakt dat je er doorheen geleid wordt en alles direct kunt invullen. Er zijn bureaus die de RI&E voor je kunnen invullen, maar het heeft zeker meerwaarde als je het zelf doet. Jij weet als geen ander wat er speelt en zit zelf aan het stuur. Zo kun je beter inschatten hoe het in de praktijk werkt en veel adequater prioriteiten stellen maatwerk bieden. Dat is voor een buitenstaander veel moeilijker. 

Deze blog is geschreven door de experts Margo Caspers (ergonoom bij Volandis) en  René du Pon (veiligheidskundige bij Volandis).

contact