Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Top 5 risico's vallen van hoogte

08 juni 2023

Top 5 risico's vallen van hoogte

Hoewel het aantal ongevallen tijdens werken op écht grote hoogtes meevalt, gebeuren er nog steeds veel ongevallen met struikelen en vallen op lagere hoogtes. Dit is opvallend omdat de aanname tot nu toe was, dat de meeste ongevallen juist boven die hoogte gebeuren. Er zijn al veel maatregelen om vallen van hoogte te voorkomen, en gelukkig gaat het vaak goed. Maar elk ongeval is er één te veel. Door extra aandacht te vestigen op bijna ongevallen en gevaarlijke situaties op de bouwplaats op een hoogte onder de 2,5 meter wordt het bewust veilig handelen juist daar gestimuleerd.


TOP-5 veiligheidsrisico’s bouw

De TOP-5 veiligheidsrisico's in de bouw zijn: aanrijdgevaar, vallen van hoogte, elektrocutie, hijsen en transport van bouwdelen en materialen en gevaarlijke stoffen (waaronder ook asbest, Chroom6 en fijnstof). Voor ieder risico wordt een set uniform toepasbare middelen ontwikkeld. Ga voor meer informatie en de set gratis middelen naar www.vallenvanhoogte.nl

78% valongevallen onder de 2,5 meter

Uit intern onderzoek naar de oorzaken van valongevallen bij de ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw viel op dat 78% daarvan gebeurt op een hoogte onder de 2,5 meter! In bijna de helft van de valongevallen is sprake van het gebruik van een ladders, opstapjes en ongelijke vloeren. Dat lijkt misschien niet zo ernstig, maar in 64% heeft dit wel verzuim tot gevolg. Want ook met een verzwikte enkel of gebroken pols kun je niet werken.

Beschikbare informatie en set middelen

In de beschikbaar gestelde informatie en set communicatiemiddelen (stappenplan, visuals, powerpoints e.d.) wordt naast het vallen van lagere hoogte ook expliciet aandacht besteed aan de richtlijnen voor bijvoorbeeld aanlijnen en zekeren. Daarnaast is er aandacht voor werken op grote hoogte en het voorkomen van dodelijke ongevallen en langdurig letsel.
De informatie en set middelen helpen managers, projectleiders, operationeel leidinggevenden en medewerkers op de bouwplaats te weten wat hij of zij zelf kan doen om het risico op valgevaar te verkleinen. De informatie en communicatiemiddelen zijn gratis beschikbaar op: www.vallenvanhoogte.nl

A-blad en toolbox

Volandis ondersteunt de campagne van de GCVB. Vallen van hoogte is belangrijk onderwerp. Volandis biedt hiervoor de volgende middelen aan die eveneens kosteloos te gebruiken zijn: A-blad rolsteigers en toolbox rolsteigers.

Bron: GCVB

contact