Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

De overeenkomst met Volandis

Arbodiensten, die aan de voorwaarden van Volandis voldoen, kunnen voor de uitvoering van deze dienstverlening een contract afsluiten met Volandis. Bedrijven kunnen voor de uitvoering van de preventiezorg kiezen uit de door Volandis gecontracteerde arbodiensten.

Arbodiensten, die aan de voorwaarden van Volandis voldoen, kunnen voor de uitvoering van deze dienstverlening een contract afsluiten met Volandis. Bedrijven kunnen voor de uitvoering van de preventiezorg kiezen uit de door Volandis gecontracteerde arbodiensten.

Prestatieverbetering en contractstukken

Volandis verwacht van de arbodiensten service en goede dienstverlening aan werknemer, werkgevers en de sector. Samen met de sociale partners zijn een aantal basisvoorwaarden voor de contracten gesteld. Hieraan gekoppeld zit een proces van doelen stellen en prestaties blijven verbeteren.  

In de mantelovereenkomst zijn criteria opgenomen waaraan een arbodienst moet voldoen om in aanmerking te komen voor een overeenkomst met Volandis. De arbodienst dient onder andere:

  • Over een geldend certificaat arbodienst te beschikken.
  • Gebruik te maken van alle bouwspecifieke uitvoeringsprocedures en instrumenten die door Volandis beschikbaar zijn gesteld.
  • Een bouwteam in te zetten dat bestaat uit o.a. bedrijfsartsen (evt. aangevuld met artsen werkzaam onder supervisie), leefstijladviseurs, coaches fysieke belasting en een vertrouwenspersoon die geregistreerd is in het beroepsregister van het LVV.
  • Zorg te dragen dat (niet-)bedrijfsartsen en leefstijladviseurs de bouwspecifieke opleiding van Volandis hebben gevolgd.
  • Een responstijd te hanteren voor het spreekuur bedrijfsarts en de intredekeuringen van maximaal 1 week.
  • De uitvoering van het preventiezorgpakket conform de uitvoeringsprocedures (annex 6) te laten plaatsvinden.
  • De uitvoeringsgegevens  van PAGO’s en andere onderzoeken te registreren in het Preventiezorgportaal.
  • Te voldoen aan het volumecriterium van minimaal 3.500 werknemers die werkzaam zijn in de Bouw & Infra en/of Afbouw-sectoren.
  • Wanneer het niet voldoet aan het hiervoor genoemde volumecriterium een samenwerkingsovereenkomst met Samen Gezond Bouwen te verkennen. Leidt deze verkenning tot een samenwerkingsovereenkomst met Samen Gezond Bouwen, dan maakt de arbodienst aanspraak op een overeenkomst met Volandis.

De bovenstaande voorwaarden zijn terug te vinden in de mantelovereenkomst en bijhorende annexen, die de arbodienst en Volandis overeenkomen.

Documenten

De PAGO+-vragenlijst is ​hier te downloaden, werknemers kunnen hem zowel digitaal als schriftelijk invullen. Omdat arbodiensten steeds vaker te maken krijgen met werknemers uit andere landen is de PAGO+-vragenlijst vertaald naar het Engels.

De module Ongewenst gedrag wordt geïmplementeerd bij de werkgever. Voor raadpleging en ondersteuning voor de uitvoering van het beleid kan de werkgever zich melden bij één van de gecontracteerde arbodiensten (meer specifiek bij de vertrouwenspersonen). Werknemers kunnen via één van de meldnummers van de gecontracteerde arbodiensten melding doen van ongewenst gedrag of vragen hieromtrent. De werknemer wordt dan te woord gestaan door een vertrouwenspersoon of doorverwezen naar een vertrouwenspersoon.

Klik hier om de uitvoeringsprocedure Module PSA te downloaden.

contact