Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

De overeenkomst met Volandis

Arbodiensten, die aan de voorwaarden van Volandis kunnen en willen voldoen, kunnen voor de uitvoering van deze dienstverlening een contract afsluiten met Volandis. Bedrijven kunnen voor de uitvoering van de preventiezorg kiezen uit de door Volandis gecontracteerde arbodiensten.

Volandis verwacht van de arbodiensten service en goede dienstverlening aan werknemer, werkgevers en de sector. Samen met de sociale partners zijn een aantal basisvoorwaarden voor de contracten gesteld. Hieraan gekoppeld zit een proces van doelen stellen en prestaties blijven verbeteren.  

De overeenkomst bestaat uit een basisovereenkomst met zeven bijlagen en een aanvullende overeenkomst met afspraken over de te realiseren prestatieverbetering ten opzichte van eerdere jaren. De doelen voor 2017 en 2018 zijn gesteld op een hogere deelname van werknemers aan het PAGO en de DIA, een hoger percentage vervolgactiviteiten en meer leefstijlbegeleiding. Realiseert de arbodienst de verbeterafspraken, dan verstrekt Volandis een bonus van 6% op gerealiseerde omzet in het voorgaande kalenderjaar. De overeenkomsten hebben een looptijd tot 1 januari 2020.

Belangrijke voorwaarden voor de basisovereenkomst zijn:

  • De arbodienst heeft een geldend certificaat arbodienst.
  • De arbodienst maakt gebruik van alle bouwspecifieke uitvoeringsprocedures en instrumenten die door Volandis beschikbaar zijn gesteld.
  • De inzet van bedrijfsartsen, werkadviseurs en leefstijladviseurs die voor de bouw zijn opgeleid.
  • Een goed geautomatiseerd werknemersdossier.
  • Het geautomatiseerd declareren van de uitgevoerde activiteiten bij het Informatie Systeem preventiezorg (ISP) van Volandis (middels XML-bestanden).
  • Het gelijktijdig aanleveren van (medisch) inhoudelijke uitvoeringsgegevens via ZorgTTP aan Volandis. ZorgTTP zorgt voor het anonimiseren van de gegevens, zodat Volandis die kan gebruiken voor analysen en (wetenschappelijk) onderzoek.

Documenten

Volandis heeft in twee documenten de technische specificaties beschreven voor de arbodiensten. Het eerste document beschrijft de opdrachtverstrekking aan de arbodienst, de declaratie in ISP en het aanleveren van gegevens aan ZorgTTP. In het tweede document staan alle PAGO-vragen en de diagnostische regels voor het medische dossier van de arbodienst.

Volandis heeft in drie documenten de technische specificaties beschreven voor de arbodiensten. Het eerste document beschrijft de opdrachtverstrekking aan de arbodienst, de declaratie in ISP en het aanleveren van gegevens aan ZorgTTP. In het tweede document staan alle PAGO-vragen en de diagnostische regels voor het medische dossier van de arbodienst. Het derde document is de beroepenlijst met coderingen in Excel. Heeft u vragen over de Specificaties ICT, neem dan contact op met Volandis (Gerda Vochteloo).

contact