Werk veilig.
Houd plezier.
Kijk vooruit.

Beoordelingsrichtlijnen arbeidsgeschiktheid

Het document ‘beoordelingsrichtlijnen arbeidsgeschiktheid’ is een hulpmiddel voor de bedrijfsarts bij de functie-eisen en het inschatten van belastbaarheidsbeperkingen voor cao-beroepen in de Bouw & Infra en Afbouw (inclusief Natuursteen). De daadwerkelijke arbeidsrisico’s en functie-eisen voor een (kandidaat) werknemer kunnen afwijken van dit document en de beroepsbeschrijvingen op onze website. Dit vraagt alertheid van de bedrijfsarts. Welke werkzaamheden gaat de kandidaat werknemer uitvoeren? Met welke werkmethoden en arbeidsmiddelen? De ‘beoordelingsrichtlijnen arbeidsgeschiktheid’ bieden, daarmee rekening houdend, hulp bij de intredekeuring en bij de advisering tijdens het PAGO en spreekuur.

contact